top-header

مقررات به روزرسانی شده درباره ی سفر به ترکیه در شرایط کرونا

پذیرش مسافرین در مسیر کشور ترکیه

مقررات جدید سفر به کشور ترکیه و رعایت پروتکل های بهداشتی این کشور در ارتباط با جلوگیری از گسترش ویروس کرونا (بیماری کووید - 19) به شرح ذیل اعلام می گردد. این رویه جایگزین رویه 1225/م ب می گردد.

منبع: هواپیمایی ایران ایر تاریخ انتشار: 1400/07/19

کلیه مسافران بالای 12 سال در پروازهای ورودی به ترکیه می بایست در محدوده 72 ساعت مانده به پرواز اقدام به انجام آزمایش PCR در یکی از مراکز تلیید شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران نماید و گواهی جواب منفی تست کرونا را به زبان انگلیسی به همراه داشته باشند.

مقررات به روزرسانی شده درباره ی سفر به ترکیه در شرایط کرونا

لیست مراکز تایید شده آزمایش تشخیص مولکولی مسافران برون مرزی در لینک https://health.behdasht.gov.ir قابل دریافت می باشد. همچنین مسافران بالای 6 سال قبل از پرواز می بایست خود را در لینک https://register.health.gov.ir بصورت online ثبت نام نموده و کپی از تاییده نهایی و QR کد تشکیل شده را به همراه داشته باشند.

شایان ذکر است تا اطلاع ثانوی پذیرش مسافران تابعیت افغانستانی جهت انجام سفر به کشور ترکیه امکان پذیر نمی باشد.