top-header

به روزرسانی مقررات سفر به کشور هند در شرایط کنونی

دستورالعمل پذیرش مسافر در کشور هندوستان

مقررات جدید سفر به کشور هندوستان و رعایت پروکل های بهداشتی این کشور در ارتباط با جلوگیری از گسترش ویروس کرونا (بیماری کووید-19) به شرح ذیل اعلام می گردد. مسافران دارای مدارک ذیل می توانند با رعایت این مقررات از کشور ایران به کشور هندوستان سفر نمایند. این رویه جایگزین بخشنامه 1255 م ب می گردد.

منبع: هواپیمایی ایران ایر تاریخ انتشار: 1400/10/02
  • پاسپورت هندوستان، اقامت هندوستان
  • کارت OCI (Overseas Citizen of India) , کارت PIO (Persons of Indian Origin)
  • هر نوع ویزای صادره. ویزاهای Medical صادره بعد از 21oct20 , تریستی و E-Tourist Visa صادره بعد از 06oct21، جهت انجام پرواز معتبر می باشد.

کلیه مسافران بالای 5 سال در پروازهای ورودی به هندوستان می بایست قبل از پرواز اقدام به انجام آزمایش PCR در محدوده 72 ساعت مانده به پرواز در یکی از مراکز تائید شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران نمایند و گواهی جواب منفی تست کرونا را به زبان انلیسی به همراه داشته باشند.

به روزرسانی مقررات سفر به کشور هند در شرایط کنونی

لیست مراکز تائید شده آزمایش تشخیص مولکولی مسافران برون مرزی در لینک https://health.behdasht.gov.ir می باشد.

درج شماره تماس مسافردر هندوستان و محل اقامت مسافر در هندوسنتان به هنگام تشکیل رزرو الزامی می باشد.

مسافران قبل از پرواز می بایست فرم های پیوست را تکمیل نموده و خود را در لینک www.newdelhiairport.in بصورت online ثبت نام نمایند و کپی از تاییدیه های مربوطه را به همراه داشته باشند. از کلیه مسافران در بدو ورود تست PCR به هزینه مسافر گرفته می شود. هزینه تست برای هر مسافر 600 روپیه می باشد.

همچنین مسافران پس از ورود به این کشور می بایست به مدت 14 روز خود را قرنطینه خانگی نمایند.