top-header

الزام انجام تست PCR در سفر به کشور ایتالیا در زمان کرونا

مقررات سفر به کشور ایتالیا

پیرو اطلاع واصله از ریاست محترم "هما" در فرانسه در خصوص شرایط کنونی سفر به کشور ایتالیا و پروتکل های بهداشتی این کشور در ارتباط با جلوگیری از گسترش ویروس کرونا (بیماری - کووید 19)، مسافران دارای مدارک ذیل می توانند به کشور ایتالیا سفر نمایند. ( این رویه جایگزین رویه 1122م ب میگردد. )

منبع: هواپیمایی ایران ایر تاریخ انتشار: 1400/02/12

1. پاسپورت اتحادیه اروپا/ ایسلند/ نروژ/ سوئیس

الزام انجام تست PCR در سفر به کشور ایتالیا در زمان کرونا

2. اقامت اتحادیه اروپا/ ایسلند/ نروژ/ سوئیس/ ، یلیت تایید شده هواپیما در ادامه مسیر به کشور صادر کننده کارت اقامت بصورت ترانزیت الزامی است.

3. ویزای تایپ D ایتالیا دارای اعتبار

4. ویزای خانوادگی تایپ C ایتالیا دارای اعتبار به غیر از ویزای صرفا توریستی

5. مسافران بصورت ترانزیت بین المللی هوایی

کلیه مسافران بالای 2 سال در پروازهای ورودی به ایتالیا می بایست قبل از پرواز اقدام به انجام آزمایش PCR در محدوده 48 ساعت مانده به پرواز در یکی از مراکز تایید شده وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ایران نمایند و گواهی جواب منفی تست کرونا را به زبان انگلیسی به همراه داشته باشند.

لیست مراکز تایید شده آزمایش تشخیص مولکولی مسافران برون مرزی در لینک http://health.behdasht.gov.ir می باشد. افرادی که اعتبار کارت اقامت آنان در بازه زمانی 01AUG20-30APR21 به پایان رسیده و یا به پایان خواهد رسید، جهت انجام مسافرت تا تاریخ 30APR21 معتبر می باشد.

به همراه داشتن کارت منقضی شده جهت انجام سفر الزامی می باشد.

شایان ذکر است مسافران قبلاز پرواز می بایست فرم های پیوست را تکمیل نموده و به همراه داشته باشند. پس از ورود به ایتالیا، مسافران می بایست به مدت 10 روز در محل سکونت، خود را قرنطینه خانگی نمایند. همچنین ورود هرگونه بار دستی بصورت ترولی یا چرخدار به داخل کابین پروازی مجاز نبوده و مسافران صرفا می توانند فقط به تعداد یک کوله پشتی و یا یک ساک دستی جهت همراه به داخل کابین استفاده نمایند.

استفاده از ماسک در طول پرواز و در فرودگاه ها الزامی می باشد.