بروز رسانی مقررات سفر به کشور قطر در شرایط کرونا

الزام انجام تست PCR

پیرو اطلاع واصله از ریاست محترم "هما" در قطر در خصوص شرایط کنونی سفر به کشور قطر و پروتکل های بهداشتی این کشور در ارتباط با جلوگیری از گسترش ویروس کرونا (بیماری کووید-19)، مسافران دارای ملیت قطری، اقامت دائم و اجازه موقت با شرایط ذیل می توانند به کشور قطر سفر نمایند. این رویه جایگزین رویه 1206 می گردد.

منبع: هواپیمایی ایران ایر تاریخ انتشار: 1400/02/12

کلیه مسافران در پروازهای وروی به قطر (Transit, Stopover) می بایست قبل از پرواز اقدام به انجام آزمایش PCR ر محدوده 72 ساعت مانده به پرواز در یکی از مراکز تایید شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران نمایند . گواهی جواب منفی تست کرونا را به زبان انگلیسی به همراه داشته باشند. لیست مراکز تایید شده آزمایش تشخیص مولکولی مسافران برون مرزی در لینک http://health.behdasht.gov.ir می باشد.

بروز رسانی مقررات سفر به کشور قطر در شرایط کرونا

کفیل مسافران دارای اجازه اقامت می بایست از طریق سایت http://portal.www.gov.qa سبت به انجام رزرو هتل جهت 7 روز قرنطینه اقدام نمایند. تکمیل فرم الکترونیکی ( Exceptional Entry permit to Qatar Service )

کلیه مسافران عازم به کشور قطر می بایست از طریق سایت www.discoverqatar.qa نسبت به انجام رزرو هتل جهت 7 روز قرنطینه اقدام نمایند. هزینه هتل بر عهده مسافران می باشد. لیست مسافرانی که از قرنطینه ی هتلی مستثنی می باشند، در سایت ذیل اعلام شده است.

در صورتی که مسافران از قرنطینه ی هتلی مستثنی باشند، می بایست به کفیل خود جهت دریافت اجازه ورود، اعلام نمایند. مسافرانی که دارای گواهینامه واکسیناسیون از قطر می باشند و از درسافت دوز دوم واکسن آنها 14 روز گذشته باشد از قرنطینه هتلی معاف می باشند.

http://www.qatarairwaysholidays.com/qa-en/welcome-home-7-night-booking/overview

نصب برنامه EHTERAZ بر روی گوشی همراه مسافران و تکمیل اطلاعات درخواستی

تکمیل فرم اطلاعات پزشکی پیوست توسط مسافر

مسافران جهت انجام سفر می بایست یرگه های فوق را 0اجازه ورود توسط کفیل، رزرو هتل، اطلاعات پزشکی) به هنگام سفر به همراه داشته و به هنگام دریافت کارت پرواز به همکاران خدمات فرودگاهی ارائه نمایند. ورود هر گونه بار دستی بصورت ترلی یا چرخدار به داخل کابین پروازی مجاز نبوده و مسافران صرفا میتوانند فقط به تعداد یک کوله پشتی و یا یک ساک دستی جهت بار همراه به داخل کابین استفاده نمایند.

استفاده از ماسک در طول پرواز و در فرودگاه ها الزامی میباشد.