top-header

مقررات هواپیمایی آتا مربوط به پذیرش مسافران ورودی به کشور

مقررات هواپیمایی آتا

براساس مقررات وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و هواپیمایی کشوری، به منظور جلوگیری از گسترش ویروس کرونا، شرایط پذیرش مسافر در پروازهای بین المللی به شرح ذیل اعلام می گردد:

منبع: آتا تاریخ انتشار: 1399/05/10

1. استفاده از ماسک در کلیه مراحل سفر الزامی می باشد.

مقررات هواپیمایی آتا مربوط به پذیرش مسافران ورودی به کشور

2. کلیه مسافران بالای دو سال پروازهای ورودی ملزم به دریافت گواهی سلامت و تست منفی کووید 19 به زبان انگلیسی می باشند، که حداکثر 96 ساعت قبل از لحظه ورود به کشور ایران صادر شده و به نماینده بهداشت مرزی مستقر در فرودگاه تحویل می گردد.

3. در صورت عدم ارائه گواهینامه سلامت و تست معتبر، به مسافران با ملیت غیر ایرانی، اجازه ورود داده نشده و مسافران ایرانی فاقد گواهینامه سلامت نیز به مکان قرنطینه مشخص شده از سوی وزارت بهداشت به مدت 14 روز هدایت و ملزم به پرداخت کلیه هزینه های اقامت و تست خواهند شد. (در صورت عدم اطلاع رسانی مناسب، مسئولیت کلیه هزینه های مترتب بر این موضوع به عهده دفتر صادر کننده بلیط می باشد.)

4. در بدو ورود به مرز هوایی ایران نیز غربالگری از همه مسافران انجام خواد شد و در صورت مشاهده موارد مشکوک پس از تست pcr ، مسافران با ملیت خارجی در محل های مشخص شده قرنطینه (با اخذ مبلغ) و از مسافران با ملیت ایرانی تعهد اقامت در قرنطینه خانگی اخذ خواهد شد.

5. تکمیل فرم خود اظهاری و تعهد نامه در فرودگاه مبدا و اراده آن ب مسئول مربوطه الزامی می باشد.