top-header

مقررات پذیرش مسافران ورودی به ایران در شرایط کرونا

شرایط پذیرش مسافران ورودی در پروازهای بین المللی

شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) به منظور جلوگیری از گسترش ویروس کرونا، شرایط پذیرش مسافران ورودی در پروازهای بین المللی، به شرح زیر اعلام کرد:

منبع: ایران ایر تاریخ انتشار: 1399/05/06

1. فرم خوداظهاری و تعهدنامه قبل از پرواز توسط مسافرین تکمیل و در بدو ورود به مسئولین مربوطه ارائه گردد.

مقررات پذیرش مسافران ورودی به ایران در شرایط کرونا

2. کلیه مسافران بالای 2 سال در پرواز ورودی به ایران می بایست اقدام به انجام آزمایش pcr در محدوده ی 96 ساعت مانده به پرواز نمایند و گواهی جواب منفی تست کرونا را به زبان انگلیسی به هنگام ورود به نمایندگان وزارت بهداشت در پایگاه بهداشت مرزی تحویل نمایند.

3. غربالگری برای همه مسافران در بدو ورود انجام خواهد شد. در صورت مشکوک بودن مسافران با تابعیت ایرانی، می بایست پس از تکمیل فرم تعهدنامه، خود را به مدت 14 روز قرنطینه خانگی نمایند. همچنین در صورت مشکوک بودن مسافران با تبعیت غیر ایرانی، افراد به محل های مشخص شده از سوی وزارت بهداشت راهنمایی شده و به مدت 14 روز قرنطینه خواهند شد. هزینه اقامت برعهده مسافر می باشد.

4. در صورت نداشتن گواهینامخ سلامت و تست کرونا در بدو ورود، مسافرین با تابعیت ایرانی به محل های مشخص شده از سوی وزارت بهداشت منتقل شده و به مدت 14 روز قرنطینه خواهند شد. هزینه اقامت و تست بر عهده مسافران می باشد همچنین مسافرین یا تابعیت غیر ایرانی در صورت نداشتن گواهینامه سلامت و تست کرونا اجازه ورود داده نشده و دیپورت خواهند شد.

توجه: در صورت عدم اطلاع رسانی مورد فوق، مسئولیت کلیه هزینه های مترقبه به هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بر عهده دفتر صادر کننده بلیت می باشد.

5. استقاده از ماسک در فرودگاه ها و در طول پرواز الزامی می باشد.

این رویه از تاریخ 11 مرداد 99 (01aug20) شبکه پروازی بین المللی "هما" قابل اجرا خواهد بود.