top-header

مقررات سفر به کشور پاکستان در شرایط کرونا

مقررات سفر در شرایط کرونا

مقررات جدید سفر به کشر پاکستان و رعایت پروتکل های بهداشتی این کشور در ارتباط با جلوگیری از گسترش ویروس کرونا (بیماری کووید-19) به شرح ذیل اعلام می گردد. مسافران دارای گذرنامه پاکستانی و POC (Pakistan Origin Card) با شرایط ذیل می توانند به کشور پاکستان سفر نمایند. این رویه جیگزین بخشنامه 1192 م ب می گردد.

منبع: هواپیمایی ایران ایر تاریخ انتشار: 1400/04/09

کلیه مسافران بالای 12 سال در پروازهای ورودی به پاکستان می بایست قبل از پرواز اقدام به انجام آزمایش PCR در محدوده 72 ساعت مانده به پرواز در یکی از مراکز تایید شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران نمایند و گواهی جواب منفی تست کرونا را به زبان انگلیسی به همراهداشته باشند. لیست مراکز تایید شده آزمایش تشخیص مولکولی مسافران برون مرزی در لینک https://health.behdasht.gov.ir می باشد.

مقررات سفر به کشور پاکستان در شرایط کرونا

پس از ورود به پاکستان، مسافران می بایست به مدت 14 روز در محل سکونت، خود را قرنطینه خانگی نمایند.

تکمیل اطلاعات و بارگذاری جواب منفی تست PCR بر روی برنامه PASS TRACK و یا لینک ذیل الزامی بوده و مسافران می بایست کپی از اطلاعات تکمیلی فوق را به هنگام پذیرش به همراه داشته باشند.

https://passtrack.nitb.gov.pk/

شایان ذکر است مسافران قبل از پرواز می بایست فرم اظعارنامه پیوست را تکمیل نموده و ر بدو ورود به مسئولان مربوطه در کراچی ارائه نمایند. ورود هرگونه بار دستی بصورت ترولی یا چرخدار به داخل کابین پروازی مجاز نبوده و مسافران صرفا می توانند فقط به تعداد یک کوله پشتی و یا یک ساک دستی جهت بار همراه به داخل کابین استفاده نمایند.

استفاده از ماسک در طول پرواز و در فرودگاه ها الزامی می باشند.