top-header

مقررات سفر به کشور قطر در شرایط کرونا و حذف قرنطینه هتلی

بروز رسانی مجدد مقررات سفر به کشور قطر

پیرو اطلع واصله از ریاست محترم "هما" در قطر در خصوص شرایط کنونی سفر به کشور قطر و پروتکل های بهداشتی این کشور در ارتباط با جلوگیری از گسترش ویروس کرونا (بیماری کوید-19)، مسافران مقیم با شرایط ذیل می توانند به کشور قطر سفر نمایند. (این رویه جایگزین رویه 1176 میگردد)

منبع: هواپیمایی ایران ایر تاریخ انتشار: 1399/09/04
  • 1. کفیل مسافران مقیم می بایست از طریق https://portal.www.gov.qa نسبت به دریافت اجازه ورود آنان اقدام نمایند. (تکمیل فرم الکترونیکی Exceptional Entry Permit to Qatar Service)
  • 2. نصب برنامه EHTERAZ بر روی گوشی همراه مسافران و تکمیل اطلاعات درخواستی
  • 3. تکمیل فرم اطلاعات پزشکی و فرم تعهد نامه پیوست توسط مسافر

مسافران جهت انجام سفر می بایست هر 3 برگه فوق را (اجازه ورود توسط کفیل، اطلاعات پزشکی و تعهدنامه) به هنگام سفر به همراه داشته و به هنگام دریافت کارت پرواز به همکاران خدمات فرودگاهی ارائه نمایند. در صورت نقص در مدارک فوق از انجام سفر ممانعت به عمل آمده و بلیت با هزینه های مربوطه استرداد خواهد شد. از مسافران در بدو ورود تست PCR گرفته خواهد شد.

مقررات سفر به کشور قطر در شرایط کرونا و حذف قرنطینه هتلی

پس از آن مسافران می بایست به مدت 7 روز خود را در محل سکونت شخصی خود قرنطینه خانگی نمایند. همچنین ورود هرگونه بار دستی بصورت ترولی یا چرخدار به داخل کابین پروازی مجاز نبوده و مسافران صرفا میتوانند فقط به تعداد یک کوله پشتی و یا یک ساک دستی جهت بار همراه به داخل کابین استفاده نمایند. استفاده از ماسک در طول پرواز و در فرودگاه ها الزامی می باشد.