top-header

ممانعت از پذیرش مسافران مبتلا به کرونا در پرواز داخلی "هما"

عدم جا به جایی مسافران دارای تست مثبت کرونا

پیرو نامه 37939 به تاریخ 99/08/18 سازمان هواپیمایی کشوری در راستای اجرای بند (7) مصوبه چهل و دوم ستاد ملی کرونا در ارتباط با عدم جا به جایی مسافران دارای تست مثبت کرونا، به اطلاع می رساند کلیه دفاتر فروش اعم از تلفنی، اینترنتی و حضوری قبل از انجام رزرو ملزم به اطلاع رسانی به مسافران در خصوص ممانعت از پذیرش مسافران ناقل بیماری کووید-19 بر اساس استعلام از پایگاه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهند بود.

منبع: شرکت هواپیمایی ایران ایر تاریخ انتشار: 1399/09/01

بدین صورت که آندسته از مسافرانی که از تاریخ دریاقت پاسخ مثبت تست کرونای آنان 14 روز نگذشته باشد، از پذیرش آنان در پرواز های داخلی "هما" ممانعت بعمل خواهد آمد. لذا از صحت درج کد ملی مسافران به هنگام تشکیل رزرو اطمینان حاصل نمایید. بدیهی است حسن اطلاع رسانی به مسافران در خصوص موارد فوق بر عهده دفتر صادر کننده بلیت خواهد بود.

ممانعت از پذیرش مسافران مبتلا به کرونا در پرواز داخلی "هما"

در صورت عدم پذیرش، هزینه های مربوطه ی بلیت (استرداد، No show) بر عهده مسافر خواهد بود.