top-header

پذیرش مسافر در مسیر کشور روسیه توسط هواپیمایی ماهان

مقررات پذیرش مسافرین در کشور روسیه

<p>بدینوسیله شرایط پذیرش مسافر در پروازهای مسیر کشور روسیه به شرح ذیل به حضورتان جهت اطلاع رسانی به مسافرین اعلام می گردد.</p> <p><b>مسافران واجد شرایط سفر به روسیه (مسکو) تا اطلاع ثانوی به شرح ذیل می باشند:</b></p> <ul><li>افراد دارای گذرنامه روسیه </li><li>افراد دارای اقامت معتبر روسیه </li><li>افرادی که همسرشان گذرنامه روسیه را دارد (با ارائه تصویر سند رسمی ازدواج) </li><li>افراد دارای گذرنامه و دیپلماتیک با گذرنامه خدمت</li></ul>

منبع: هواپیمایی ماهان تاریخ انتشار: 1399/10/17

همچنین رعایت موارد ذیل برای ورود به فرودگاه "ونوکووا" مسکو الزامیست:

 پذیرش مسافر در مسیر کشور روسیه توسط هواپیمایی ماهان

1. به همراه داشتن گواهی منفی تست کرونا (PCR) به زبان انگلیسی که حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز صادر شده باشد برای تمام مسافران پرواز الزامی است (در صورت صدور نتیجه تست PCR به زبان فارسی بایستی به زبان روسی ترجمه و به تایید کنسولگری روسیه در ایران برسد.)

2. فرم بهداشت و سلامت که در پرواز به مسافران تحویل می گردد باید در مدت زمان پرواز قبل ازورود به مسکو تکمیل و پس از عبور مسافران از گیت گذرنامه فرودگاه "ونوکووا" مسکو به همراه نتیجه تست PCR به ماموران قرنطینه وزارت بهداشت روسیه تحویل داده شود.

3. تاکید می گردد گواهی مربوطه صرفا باید از آزمایشگاه های مورد تایید هواپیمایی ماهان که لیست آنها به شرح ذیل میباشد، صادر گردد.

 • آزمایشگاه ونک تهران
 • آزمایشگاه بیمارستان عرفان نیایش تهران
 • آزمایشگاه بیمارستان دی تهران
 • آزمایشگاه بیمارستان رسالت تهران
 • آزمایشگاه بیمارستان دی تهران
 • آزمایشگاه آرمین تهران
 • آزمایشگاه پاتوبیولوژی آراد کرج
 • آزمایشگاه دکتر دبیری کرمان
 • آزمایشگاه پارک اصفهان
 • آزمایشگاه نیکان مشهد
 • آزمایشگاه دکتر اکبرزاده مشهد
 • آزمایشگاه اتوبیولوژی مشهد مشهد
 • آزمایشگاه راز شیراز
 • آزمایشگاه تخصصی ویروس شناسی بهسان اراک
 • آژمایشگاه آریا اهواز
 • آزمایشگاه بیمارستان خصوصی پارس رشت
 • آزمایشگاه فرزان همدان
 • آزمایشگاه فجر ساری
 • آزمایشگاه سلام تبریز
 • آزمایشگاه بوعلی قم
 • آزمایشگاه انستیتو پاستور تهران (جهت دیپلمات ها و ماموریت دولتی) تهران

واجدین شرایط سفر از مسکو به ترهان به شرح ذیل می باشند:

1. افرادی دارای گذرنامه ایرانی

2. اتباع روسیه دارای گذرنامه دیپلماتیک و یا خدمت در ایران

3. دارندگان گذرنامه عادی روسیه به شرط دارا بودن مدرک معتبر اقامت ایران و یا مجوز کتبی دولت روسیه برای سفر به ایران

4. اتباع سایر کشورهای جهان که براساس قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران ورودشان به ایران منع نشده باشد. پذیرش مسافران پرواز مسکو به تهران در فرودگاه "ونوکووا" مسکو منوط به ارائه پاسخ منفی تست کرونا (PCR) به زبان انگلیسی که حداکثر 72 ساعت قبل از زمانپرواز صادر شده باشد. (در صورت پایان اعتبار تست، امکان پذیرش مسافر وود نخواهد داشت.)

مسافرینی که با پاسخ منفی تست (PCR) از مبدا ایران به کشور های مقاصد پرواز نموده اند، می توانند بدون نیاز به انجام تست مجدد در مدت دو هفته از تاریخ انجام تست به کشور ایران بازگردند.