top-header

معافیت از ارائه واچر هتل در پروازهای ورودی به کشور عمان

تصمیمات جدید کمیته عالی مبارزه با کرونا در کشور عمان

طبق آخرین تصمیم وزارت بهداشت و کمیته عالی مبارزه با کرونا افراد ذیل از ارائه واچر هتل معاف میباشند:

منبع: هواپیمایی سلام ایر تاریخ انتشار: 1399/12/01

معافیت از ارائه واچر هتل در پروازهای ورودی به کشور عمان
  • دیپلمات ها
  • افراد زیر 16 سال و بالای 20 سال
  • مسافران بیماری که از وزارت بهداشت به خاطر وضعیت پزشکی نامه معافیت دارند
  • آن دسته از مسافرانی که جز بیماران خاص محسوب میشوند با مجوز (Relief & Shelter) باید در مکانهایی با شرایط خاص بیماری قرنطینه شوند.