top-header

اجرای تصمیمات کمیته عالی و هواپیمایی کشوری عمان

تصمیمات و مقررات سازمان هواپیمایی کشوری عمان

بر اساس تصمیمات کمیته عالی و هواپیمایی کشوری عمان، کلیه ایرلاینها موظف به اجرای موارد ذیل می باشند:

منبع: هواپیمایی سلام ایر تاریخ انتشار: 1400/03/03

اجرای تصمیمات کمیته عالی و هواپیمایی کشوری عمان
  • کلیه مسافران ورودی غیر عمانی از جمله خاواده هایی که دارای فرزند زیر 18 سال هستند، از ساعت 18 روز سه شنبه 11 می موظف به داشتن وچر هتل به مدت یک هفته از طریق سایت emushrif می باشند.
  • قرنطینه خانگی برای شهروندان عمانی و سایر گروه های معاف از هتل، در بخشنامه های قبلب همچنان بر قوت خود باقی است.