top-header

دستورالعمل های اجرایی سلام ایر برای مسافران ورودی به عمان

مسافران ورودی به عمان

بر اساس تصمیمات کمیته عالی و سازمان هواپیمایی کشوری ، دستورالعمل های زیر برای مسافران ورودی تمام شرکت های فعال در عمان صادر شده است:

منبع: هواپیمایی سلام ایر تاریخ انتشار: 1400/04/29

مسافران عمانی و افرادی که مقیم هستند که حداقل یک دوز از واکسن مورد تایید کشور عمان را دریافت کرده باشند میتوانند پرواز داخلی به فرودگاه صلاله و خصب را داشته باشند و مسافرینی که دو دوز واکسن مورد تایید عمان را دریافت کرده باشند میتوانند به دو فرودگاه ذکر شده پرواز بین المللی مستقیم داشته باشند.

دستورالعمل های اجرایی سلام ایر برای مسافران ورودی به عمان

عمانیهای مقیم Dhofar و Musandam شامل این قانون میشوند، شهروندان حوزه خلیج فارس GCC در صورت دریافت دو دوز واکسن مورد تایید می توانند به این فرودگاه ها سفر کنند.

جمهوری مصر از لیست ممنوعیت ورود به کشور عمان برداشته شده است و کشئرهای ذیل تا اطلاع ثانوی ممنوعیت ورود به کشور عمان را دارند: سنگاپور، اندونزی، ایران، تونس، لیبی، آرژانتین،کلمبیا، برونی دارالسلام، لازم به ذکر است اگر مسافری طی 14 روز گذشته در یکی از کشورهای ذکر شده اقامت داشته باشد؛ اجازه ورود به عمان را ندارد و شهروندان عمانی از این قانون معاف می باشند.

همانطور که در بخشنامه های قبلی ذکر شده معافیتها ادامه خواهد داشت.

اعمال این بخشنامه از تاریخ 9 جولای ساعت 17به وقت عمان تا اطلاع ثانوی قابل اجرا می باشد.