از سرگیری پروازهای لوفت هانزا به مقصد ایران

از سرگیری پروازهای لونت هانزا

شرکت هواپیمایی لوفت هانزا طی اطلاعیه ای اعلام کرد که پروازهایش را به ایران از سر خواهد گرفت

منبع: شرکت هواپیمایی لوفت هانزا تاریخ انتشار: 1400/01/16

شرکت هواپیمایی لونت هانزا که تقریباً از دو سال گذشته پروازهایش را به مقصد ایران کنسل کرده بود طی این اطلاعیه اعلام کرد از تاریخ 27 فروردین ماه سال 1400، طبق روال گذشته پروازهایش را به مقصد ایران از سرخواهد گرفت.

از سرگیری پروازهای لوفت هانزا به مقصد ایران