top-header

آزمایشگاه های مورد تایید انجام تست کووید 19

تست کرونا

آزمایشگاه های مورد تایید جهت انجام تست کووید 19 برای مسافرین امارات

منبع: فرانگر تاریخ انتشار: 1399/04/25

هواپیمایی ماهان لیست آزمایشگاه های مورد تایید جهت تست کووید19 برای مسافرین امارات را به شرح ذیل اعلام نمود.

آزمایشگاه های مورد تایید انجام تست کووید 19

عطف به بخشنامه شماره 2329/99/الف پ مورخ 1399/04/17 و 2337/99/الف پ مورخ 1399/04/21 در مورد شرایط پذیرش مسافر در مسیر دبی علاوه بر مفاد بخشنامه های فوق الذکر، به روز رسانی لیست آزمایشگاه های مورد تایید جهت انجام تست کرونا را جهت اطلاع رسانی به مسافرین به استحضار می رساند.

بیمارستان عرفان نیایش (تهران)

آزمایشگاه پاتولوژی ایران (تهران)

آزمایشگاه کاویان (تهران)

آزمایشگاه بیمارستان دی (تهران)

آزمایشگاه نوبل (اصفهان)

آزمایشگاه یاران (اصفهان)

مرکز پیوند اعضای بیمارستان ابوعلی سینا (شیراز)

آزمایشگاه و پاتولوژی نیلو (شیراز)

آزمایشگاه پزشکی پارس (شیراز)

آزمایشگاه دکتر مدرسی (لار)

آزمایشگاه دانشکده علوم پزشکی (لار)

آزمایشگاه دکتر آتش آب پرور (بندر عباس)

آزمایشگاه بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی منطقه آزاد کیش (جزیره کیش)

آزمایشگاه پزشکی بوعلی (قم)

آزمایشگاه مرکزی جهاد دانشگاهی واحد خراسان (خراسان)

هواپیمایی ماهان
آزمایشگاه های مورد تایید انجام تست کووید 19