top-header

مقررات جدید ترکیش مربوط صدور و تغییر بلیت در زمان کرونا

قوانین هواپیمایی ترکیش در زمان شیوع کرونا

عطف به بخشنامه 01-JAN-2021/1 موارد ذیل به استحضار می رساند:

منبع: هواپیمایی ترکیش تاریخ انتشار: 1399/12/18

مسافرینی که پرواز آنها از تاریخ 11 ژوئن 2020 - 31 مارس 2021 از مبدا ایران باشد و تاریخ صدور بلیط 11 ژوئن 2020 - 31 مارس 2021 به دلیل عدم ارائه تست منفی و یا عدم تطبیق تست با شرایط مورد نظر کشور مقصد از پرواز آنها در فرودگاه های ایران ممانعت بعمل آمده باشد، همچنین مسافرانی که نتیجه تست آنها مثبت باشد، اعمال تغییرت توسط آژانس صادر کننده بلیط به صورت Involuntary در همان کابین پروازی میسر می باشد.

مقررات جدید ترکیش مربوط صدور و تغییر بلیت در زمان کرونا

(در صورت اعمال تغییر Involuntary ، نگهداری مدارک تست مثبت الزامی می باشد.)

مسافرینی که مقد نهیی آنها کشور ترکیه می باشد تنها در صورتی می توانند از مزایای عدم ارائه تست منفی برخوردار شوند که تاریخ صدور بلیط 11 ژوئن 2020 - 28 دسامبر 2020 باشد.

امکان تغییر تاریخ به صورت Involuntary تنها در صورتی که کلیه کوپن های پروازی تا تاریخ 20 آوریل 2021 استفاده گردد میسر می باشد و خارج از این بازه طبق قوانین بلیط خواهد بود. تغییر تاریخ سایر سگمنتهای پروازی که در همان بلیط هستند، به تعداد روزهایی که سفر اولیه تحت تاثیر قرار گرفته باشد، بلا مانع است.

در صورتی که مسافر در نقطه ترانزیت در پرواز ادامه مسیر پذیرش نگردد اعمال تغییرات به صورت Involuntary تنها توسط دفتر فروش ترکیش ایرلاینز با توجه به شرایط و صلاحدید در فرودگاه استانبول مقدور می باشد و هرگونه اهمال تغییرات توسط آژانس صادر کننده تنها طبق شرایط بلیط مقدور است. تحت این شرایط استردا تنها به صورت عادی صورت می پذیرد.

جهت بلیط هایی که ادامه مسیر Code Share یا Interline دارند با دفاتر ترکیش ایرلاینز تماس حاصل فرمایید.

استرداد کلیه بلیط های این شرکت دو سال بعد از تاریخ اولین صدور مقدور می باشد.

این بخشنامه تنها جهت مسیرهایی که ارائه تست الزامی می باشد و تنها جهت پروازهایی که با شماره بلیط ترکیش ایرلاینز (235) باشند قابل استناد است.

درج کد MESSAGE ID : 377179218 الزامی می باشد.