top-header

دستورالعمل پذیرش مسافر در کشور انگلستان

مقررات ورود مسافر به کشور انگلیس

مقررات جدید سفر به کشور انگلستان و رعایت پروتکل های بهداشتی این کشور در ارتباط با جلوگیری از گسترش ویروس کرونا (بیماری کووید-19) به شرح ذیل اعلام می گردد. مسافران دارای مدارک ذیل می توانند با رعایت این مقررات از کشور ایران به کشور انگلستان سفر نمایند. این رویه جایگزین بخشنامه 1160 م ب می گردد.

منبع: هواپیمایی ایران ایر تاریخ انتشار: 1400/09/17

پاسپورت اتحادیه اروپا/ انگلستان/ آمریکا/ کانادا

دستورالعمل پذیرش مسافر در کشور انگلستان

انواع مجوزهای اقامت و کارت انگلستان. مسافران دارای اقامت دائم که بیش از 2 سال خارج از انگلستان اقامت داشته اند و مجوز آنان ابطال گردیده، اجازه انجام پرواز به نگلستان را نخواهند داشت.

ویزای معتبر انگلستان، مسافران با ویزای توریستی می بایست بلیت رفت و برگشت داشته باشند.

کلیه مسافران بالای 12 سال در پروازهای ورودی نگلستان می بایست در محدوده 48 ساعت مانده به پرواز اقدام به انجام آزمایش PCR در یکی از مراکز تائید شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران نمایند و گواهی جواب منفی تست کرونا را به زبان انگلیسی به همراه داشته باشند. لیست مراکز تائید شده آزمایش مولکولی مسافران برون مرزی در لینک https://health.behdasht.gov.ir قابل دریافت می باشد.

مسافران پس از ورود به این کشور می بایست ب مدت 10 روز خود را در محل سکونت قرنطینه خانگی نمایند. همچنین کلیه مسافران قبل از سفر به کشور انگلستان می بایست نسبت به تکمیل فرم خوداظهاری اعلام شده در لینک ذیل اقدام نموده و پس از دریافت QR کد کپی آن را به همراه داشته باشند. مسافران دارای کارت واکسن صادره در ایران می بایست تست دوز دوم و هشتم را خریداری نمایند.

https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk

مسافران دارای کارت واکسن صادره در کشورهای اعلام شده در لینک ذیل که از آخرین نوبت واکسن فایزر/ آسترازنکا/ جانسون آنها 14 روز گذشته باشد و مسافران 11 تا 18 سال مقیم کشورهای اعلام شده در لینک ذیل، از رزرو تست روز هشتم و قرنطینه خانگی در کشور انگلستان معاف خواهند بود. ارائه جواب منفی تست PCR (با شرایط فوق) و گواهی معتبر واکسیناسیون دارای QR کد به زبان انگلیسی به هنگام پرواز الزامی است.