top-header

بروز رسانی مقررات سفر به کشور انگلستان در شرایط کرونا

الزام انجام تست PCR و قرنطینه

پیرو اطلاع واصله از ریاست محترم "هما" در انگلستاندر خصوص شرایط کنونی سفر به کشور انگلستان و پروتکل های بهداشتی این کشور در ارتباط با جلوگیری از گسترش ویروس کرونا(بیماری کووید-19)، مسافران دارای مدارک ذیل می توانند به کشور انگلستان سفر ننماید. این رویه جایگزین رویه 1182 می گردد.

منبع: هواپیمایی ایران ایر تاریخ انتشار: 1399/11/21
  • پاسپورت اتحادیه اروپا/ انگلستان
  • انواع مجوزهای اقامت و کارت اقامت انگلستان، مسافران دارای اقامت دائم که بیش از 2 سال خارج از انگلستان اقامت داشته اند، مجوز آنان ابطال گردبده و اجازه انجام پرواز به انگلستان را نخواهند داشت.
  • ویزای معتبر انگلستان، مسافران با ویزای توریستی می بایست بلیت رفت و برگشت داشته باشند.

کلیه مسافران بالای یازده سال در پروازهای ورودی به انگلستان می بایست قبل از پرواز اقدام به انجام آزمایش PCR نمایند و گواهی جواب منفی تست کرونا در محدوده 72 ساعت مانده به پرواز را به زبان انگلیسی به همراه داشته باشند. مسافران پس از ورود به این کشور می بایست به مدت 10 روز خود را در محل سکونت شخصی خود قرنطینه خانگی نمایند.

بروز رسانی مقررات سفر به کشور انگلستان در شرایط کرونا

همچنین کلیه مسافران قبل از سفر به کشور انگلستان می بایست نسبت به تکمیل فرم خوداظهاری پزشکی اعلام شده ودر لینک ذیل اقدام نموده و پس از دریافت QR code، کپی آن را در بدو ورود به پلیس گذرنامه در انگلستان تحویل نمایند.

https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk

ورود هرگونه بار دستی بصورت ترولی یا چرخدار به داخل کابین پروازی مجاز نبوده و مسافران صرفا می توانند فقط به تعداد یک کوله پشتی و یا یک ساک دستی جهت بار همراه به داخل کابین استفاده نمایند.

استفاده از ماسک در طول پرواز و فرودگاه ها الزامی می باشد.