top-header

بروز رسانی قوانین سفر به کشور انگلستان در شرایط کرونا

مقررات ورود مسافران با ملیت / اقامت و ویزا کشور انگلستان

مقررات جدید سفر به کشور انگلستان و رعایت پروتکل های بهداشتی این کشور در ارتباط با جلوگیری از گشترش ویروس کرونا (بیماری کووید - 19) به شرح ذیل اعلام می گردد. مسافران دارای مدارک ذیل می توانند با رعایت این مقررات از کشور ایران به کشور انگلستان سفر نمایند. این رویه جایگزین بخسنامه 1250 م ب می گردد.

منبع: هواپیمایی ایران ایر تاریخ انتشار: 1400/07/20
  • پاسپورت اتحادیه اروپا/ انگلستان/ آمریکا/ کانادا
  • انواع مجوزهای اقامت و کارت اقامت انگلستان، مسافران دارای اقامت دائم که بیش از 2 سال خارج از انگلستان اقامت داشته اند، مجوز آنان ابطال گردیده و اجازه انجام پرواز به انگلستان را نخواهند داشت.
  • ویزای معتبر انگلستان، مسافران با ویزای توریستی می بایست بلیت رفت و برگشت داشته باشند.

کلیه مسافران بالای یازده سال در پروازهای ورودی به انگلستان می بایست قبل از پرواز اقدام به انجام آزمایش PCR در یکی از مراکز تائید شده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران نمایند و گواهی جواب منفی تست کرونا را به زبان انگلیسی به همراه داشته باشند. لیست مراکز تائید شده آزمایش تشخیص مولکولی مسافران برون مرزی در لینک http://health.behdasht.gov.ir قابل دریافت می باشد.

بروز رسانی قوانین سفر به کشور انگلستان در شرایط کرونا

مسافران پس از ورود به این کشور می بایست به مدت 10 روز خود را در محل سکونت قرنطینه خانگی نمایند. همچنین کلیه مسافران قبل از سفر به کشور انگلستان می بایست نسبت به تکمیل فرم خود اظهاری اعلام شده در لینک ذیل اقدام نموده و پس از دریافت QR کد، کپی آن را به همراه داشته باشند. مسافران دارای کارت واکسن صادره در ایران می بایست تست روز دوم و هشتم را خریداری نمایند.

https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk

مسافران دارای کارت واکسیناسیون صادره در کشورهای اعلام شده در لینک ذیل که از آخرین نوبت واکسن جانسون یا فایزر یا مدرنا یا آسترازنکا آنها 14 روز گذشته باشد و مسافران 11 تا 18 سال مقیم کشورهای اعلام شده در لینک ذیل از انجام تست PCR قبل از پرواز، رزرو تست روز هشتم و قرنطینه خانگی در کشور انگلستان معاف خواهند بود. ارائه گواهی معتبر واکسیناسیون دارای QR کد به زبان انگلیسی به هنگام پرواز الزامی است.