top-header

به روز رسانی پذیرش مسافر در کشور چین در شرایط کنونی کرونا

به روز رسانی شرایط پذیرش مسافر در مسیر کشور چین

عطف به بخشنامه شماره 99/2402/الف پ مورخ 1399/05/08 و بخشنامه شماره 99/2360/الف پ مورخ 99/04/025 در مورد شرایط پذیرش مسافر در مسیر گوانجو خواهشمند است اصلاحات موارد ذیل را به شرایط قبلی پذیرش به استحضار مسافرین برسانید:

منبع: ماهان تاریخ انتشار: 1399/05/11

1- همراه داشتن و ارائه جواب منفی تست کرونا pcr مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران و سفارت چین در ایران که حداکثر 96 ساعت قبل از پرواز صادر شده باشد.

به روز رسانی پذیرش مسافر در کشور چین در شرایط کنونی کرونا

2- آزمایشگاه های مورد تایید جهت تست کرونا pcr :

  • بیمارستان دی تهران
  • بیمارستان عرفان تهران
  • آزمایشگاه ونک تهران
  • آزمایشگاه آرامش تهران
  • آزمایشگاه آذر مهر اصفهان
  • آزمایشگاه مرکزی جهاد دانشگاهی واحد خراسان مشهد