top-header

بروز رسانی مقررات سفر به کشور آلمان در شرایط کرونا

مقررات سفر به کشور آلمان

مقررات جدید سفر به کشور آلمان و رعایت پروتکل های بهداشتی این کشور در ارتباط با جلوگیری از گسترش ویروس کرونا (بیماری - کووید19) به شرح ذیل اعلام می گردد. مسافران دارای مدارک ذیل می توانند با رعایت این مقررات به کشور آلمان سفر نمایند. این رویه جایگزین بخشنامه از 1198 م ب می گردد.

منبع: هواپیمایی ایران ایر تاریخ انتشار: 1400/03/25

پاسپورت اتحادیه اروپا/ایسلند/نروژ/سوئیس

بروز رسانی مقررات سفر به کشور آلمان در شرایط کرونا

اقامت اتحادیه اروپا/ایسلند/نروژ/سوئیس مشروط به اینکه مسافران بلیت تایید شده هواپیما یا قطار بصورت ترانزیت در ادامه مسیر به کشور صادر کننده کارت اقامت به همراه داشته باشند.

ویزای تایپ D معتبر آلمان (...,Business, Student, Family)

ویزای تایپ D اتحادیه اروپا مشروط به اینکه مسافران بلیت تایید شده هوایی بصورت ترانزیت در اذامه مسیر به کشور صادر کننده ویزا به همراه داشته باشند.

ویزای تایپ C معتبر صادره در آلمان جهت افرادی که همسر آنان دارای پاسپورت آلمانی باشند. نامه از سفارت و ترجمه رسمی از مدارک مربوطه به زبان انگلیسی به هنگام پرواز الزامی است.

ویزای تایپ C آلمان که تاریخ صدور ویزا 17MAR20 به بعد باشد.

مسافران بصورت ترانزیت بین المللی هوایی

کلیه مسافران بالای 6 سال در پروازهای ورودی به المان می بایست در محدوده 72 ساعت مانده به پرواز اقدام به انجام آزمایش PCR در یکی از مراکز تایید شده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران نمایند و گواهی جواب منفی تست کرونا را به زبان انگلیسی به همراه داشته باشند.

لیست مراکز تایید شده آزمایش مولکولی مسافران برون مرزی در لینک https://health.brhdasht.gov.ir می باشد.

شایان ذکر است مسافران قبل از پرواز می بایست خود را در لینک https://www.einreiseanmeldung.de بصورت online ثبت نام نموده و کپی از تاییده نهایی و بارکد تشکیل شده را به همراه داشته باشند.

همپنین مسافران پس از ورود به این کشور می بایست به مدت 14 روز خود را در محل سکونت شخصی خود قرنطینه خانگی نمایند. ورود هرگونه بار دستی بصورت ترولی یا چرخدار به داخل کابین پروازی مجاز نبوده و مسافران صرفا می توانند فقط به تعداد یک کوله پشتی و یا یک ساک دستی جهت بار همراه به داخل کابین استفاده نمایند.

استفاده از ماسک FFP2 یا KN95 یا N95 در طول پرواز و در فرودگاه ها الزامی می باشد.