top-header

بروز رسانی قوانین سفر به کشور قطر در شرایط کرونا

مقررات ورود مسافران با ملیت / اقامت و ویزا قطر

مقررات جدید سفر به کشور قطر و رعایت پروتکل های بهداشتی این کشور در ارتباط با جلوگیری از گسترش ویروس کرونا (بیماری کووید - 19) به شرح ذیل اعلام می گردد. مسافران با ملیت / اقامت قطر و مسافران دارای ویزا میتوانند با شرایط ذیل از کشور ایران به کشور قطر سفر نمایند. این رویه جایگزین بخشنامه 1252 م ب می گردد.

منبع: هواپیمایی ایران ایر تاریخ انتشار: 1400/07/20

کلیه مسافران بالای 12 سال در پروازهای ورودی به قطر می بایست قبل از پرواز اقدام به انجام آزمایش PCR در محدوده 72 ساعت مانده به پرواز در یکی از مراکز تائید شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران نمایند و گواهی جواب منفی تست کرونا را به زبان انگلیسی به همراه داشته باشند. لیست مراکز تائید شده آزمایش تشخیص مولکولی مسافران برون مرزی در لینک http://health.behdasht.gov.ir می باشد.

بروز رسانی قوانین سفر به کشور قطر در شرایط کرونا

مسافران عازم به کشور قطر می بایست خود را 7 روز قرنطینه نمایند.

مسافران دارای ملیت و اقامت قطر دارای کارت واکسیناسیون که از آخرین نوبت واکسن جانسون یا فایزر یا مدرنا یا آسترازنکا یا سینوفارم 14 روز گذشته باشد، از انجام تست PCR و قرنطینه خانگی معاف خواهند بود.

مسافران قبل از پرواز می بایست خود را در لینک https://www.ehteraz.gov.qa بصورت online ثبت نام نومده و کپی از تاییده نهایی را به همراه داشته باشند.

تکمیل فرم تعهدنامه در لینک ذیل الزامی است. همچنین جهت اطلاعات بیشتر و مقررات بروز شرایط انجام سفر برای سفر به کشور قطر نیز میتوانید از لینک ذیل استفاده نمایید.

https://covid19.moph.gov.qa/EN/travel-and-return-policy/pages/default.aspx

مسافران دارای ویزا می توانند با پاسپورت دارای اعتبار حداقل 6 ماهه، بیمه مسافرتی پزشکی، بلیت رفت و برگشت حداکثر 3 ماهه و کارت واکسیناسیون جانسون یا فایزر یا مدرنا یا آسترازنکا یا سینوفارم که از آخرین نوبت آن 14 روز گذشته باشد، به کشور قطر سفر نمایند.

انجام تست PCR و تاییده از سایت https://www.ehteraz.gov.qa نیز برای این مسافران قبل از انجام سفر الزامی می باشد.

کلیه مسافران دارای ویزا به غیر از ویزای Type B می بایست 7 روز قرنطینه هتلی گردند.