top-header

بروز رسانی مقررات سفر به کشور انگلیس در شرایط کرونا

شرایط مسافران ورودی به کشور انگلیس

احتراما مقررات جدید سفر به کشور انگلستان و رعایت پروتکل های بهداشتی این کشور در ارتباط با جلوگیری از گسترش ویروس کرونا (بیماری کووید-19) به شرح دیل اعلام می گردد. مسافران دارای مدارک ذیل می توانند با رعایت این مقررات از کشور ایران به کشور انگلستان سفر نمایند. این رویه جایگزین رویه 1281 م ب می گردد.

منبع: هواپیمایی ایران ایر تاریخ انتشار: 1400/11/24

پاسپورت اتحادیه اروپا/ انگلستان/ آمریکا/ کانادا

بروز رسانی مقررات سفر به کشور انگلیس در شرایط کرونا

انواع مجوزهای اقامت و کارت اقامت انگلستان، مسافران دارای اقامت دائم که بیش از 2 سال خارج از انگلستان اقامت داشته اند و مجوز آنان ابطال گردیده، اجازه انجام پرواز انگلستان را نخواهند داشت.

ویزای معتبر انگلستان، مسافران با ویزای توریستی می بایست بلیت رفت و برگشت خریداری نمایند.

کلیه مسافران بالای 12 سال در پروازهای ورودی به انگلستان می بایست در محدوده 48 ساعت مانده به پرواز اقام به انجام آزمایش PCR در یکی از مراکز تائید شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران نمایند و گواهی جواب منفی تست کرونا را به زبان انگلیسی به همراه داشته باشند.

لیست مراکز تشخیص مولکولی مسافران برون مرزی در لینک https://health.behdasht.gov.ir قابل دریافت می باشد.

مسافران پس از ورود به این کشور به مدت 10 روز قرنطینه خانگی خواهند شد. همچنین کلیه مسافران، می بایست قبل از انجام سفر به کشور انگلستان نسبت به تکمیل فرم خود اظهاری اعلام شده در لینک ذیل اقدام نموده و پس از دریافت QR کد، کپی آن را به همراه داشته باشند.

https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk

مسافران دارای کارت واکسیناسیون (صادره در ایران یا خارج از ایران) که از آخرین نوبت واکسن جانسون/فایزر/مدرنا/آسترازنکا/سینوفارم 15 روز گذشته باشد، از انجام تست PCR قبل و بعد از پرواز و قرنطینه خانگی در کشور انگلستان معاف خواهند بود. ارائه کارت واکسیناسیون به زبان انگلیسی با QR کد به هنگام پرواز الزامی است.