top-header

بروز رسانی مقررات سفر به کشور ایران در شرایط کرونا

پذیرش مسافر در پرواز های ورودی

باه هدف افزایش اقدامات پیشگیرانه در جلوگیری از گسترش کرونا در کشور، شرایط پذیرش مسافران ورودی در پروازهای بین المللی به ایران، به شرح ذیل اعلام می گردد. این رویه جایگزین رویه 1285/ م ب می گردد.

منبع: هواپیمایی ایران ایر تاریخ انتشار: 1400/11/27

کلیه مسافران بالای 12 سال در پروازهای ورودی به ایران می بایست در محدوده 72 ساعت مانده به پرواز اقدام به انجام آزمایش PCR نمایند و گواهی جواب منفی تست کرونا را به زبان انگلیسی به همراه داشته باشند.

بروز رسانی مقررات سفر به کشور ایران در شرایط کرونا

مسافران بالای 12 سال با تابعیت غیر ایرانی علاوه بر تست PCR، می بایست دارای کارت واکسیناسیون کرونا به زبان انگلیسی بوده و از آخرین نوبت تزریق آنها 14 روز گذشته باشد. مسافرانی که زمان انجام واکسیناسیون آنها بیش از 9 ماه گذشته باشد، می بایست نوبت تکمیلی واکسن کرونا را دریافت کرده باشند و کارت آن را به زبان انگلیسی ارائه نمایند.

تکمیل فرم خوداظهاری توسط مسافران قبل از پرواز الزامی است.