top-header

بروزرسانی مقررات سفر به پاکستان در شرایط کنونی

شرایط مسافران ورودی به کشور پاکستان

مقررات جدید سفر به کشور پاکستان و رعایت پروتکل های بهداشتی این کشور در ارتباط با جلوگیری از گسترش ویروس کرونا (بیماری کووید-۱۹) به شرح ذیل اعلام می گردد. کلیه مسافران می توانند با شرایط ذیل به کشور پاکستان سفر نمایند. این رویه جایگزین بخشنامه ۱۲۷۱ م ب می گردد.

منبع: هواپیمایی ایران ایر تاریخ انتشار: 1400/12/08

کلیه مسافران بالای ۱۲ سال در پروازهای ورودی به پاکستان می بایست در محدوده ۷۲ ساعت مانده به پرواز اقدام به انجام آزمایش PCR در یکی از مراکز تأیید شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران نمایند و گواهی جواب منفی تست کرونا را به زبان انگلیسی به همراه داشته باشند.

بروزرسانی مقررات سفر به پاکستان در شرایط کنونی

لیست مراکز تأیید شده آزمایش تشخیص مولکولی مسافران برون مرزی در لینک https://health.behdasht.gov.ir قابل دریافت می باشد

مسافران دارای کارت واکسیناسیون فایزر یا جانسون یا مدرنا یا آستر زنکا با سينوفارم که از آخرین نوبت آنها ۱4 روز گذشته باشد از انجام تست PCR معاف خواهند بود.

ارائه کارت واکسیناسیون به زبان انگلیسی و با QR کد الزامی است.

تکمیل اطلاعات درخواستی در برنامه PASS TRACK و یا لینک https://passtrack.nlth.gov.pk قبل از انجام پرواز الزامی بوده و مسافران می بایست کپی از اطلاعات تکمیلی فوق را به هنگام پذیرش به همراه داشته باشند.

از کلیه مسافران بالای ۶ سال در بدو ورود به پاکستان قست Rapid Antigen گرفته می شود. در صورت مثبت شدن جواب تست، مسافران به مدت ۱۰ روز با هزینه خود قرنطینه می کردند.