top-header

الزام استفاده از ماسک FFP در مسیرهای پروازی به اتریش و آلمان

الزام استفاده از ماسک جهت جلوگیری از انتشار ویروس کرونا

به اطلاع می رساند پیرو مقررات جدید کشورهای اتریش و آلمان جهت جلوگیری از انتشار ویروس کرونا، استفاده از ماسک FFP2 جهت مسافران عازم به کشورهای اتریش و آلمان الزامی می باشد.

منبع: هواپیمایی ایران ایر تاریخ انتشار: 1399/11/21
الزام استفاده از ماسک FFP در مسیرهای پروازی به اتریش و آلمان