top-header
آماده کردن غذا در تور های جنگلی

آماده کردن غذا در تور های جنگلی

برای درست کردن یا گرم کردن غذا در تورهای جنگلی باید از خوراک پز یا آتش طبیعی استفاده کنید. وسایل بسیار ساده ای می توانند کمک کنند که بدون زحمت فراوان غذای خود را گرم کنید. البته لوازم حرفه ای طبخ غذا در کمپینگ شامل میز، باربیکیوو تمام لوازم آشپزی که بسته بندی قابل حملی دارند نیز وجود دارند.

آماده کردن غذا در تور های جنگلیبیشتر بخوانید: تور های داخلی و خارجی

قلاب دیگ

قلاب دیگ برای آویزان کردن ظرف غذا از یک بازویی استفتده می شود. با استفاده از آن می توان ظرف غذا را بدون آنکه لیز بخورد جابجا کرد. مخصوصا اگر بازویی ساخته شده در دو طرف آتش باشد، استفاده از قلاب باعث می شود چارچوب آن به هم نریزد. در یک سر چوب شاخه دار یک فاق ایجاد کنید و دسته ظرف غذاپزی را در آن بیندازید، سپس آن را از چنگک افقی آویزان کنید.

بازویی ساده

این بازویی ساده ترین نوع است و شامل شاخه ای بلند می شود که باید آن را از وسط روی یک تکیه گاه (کنده درخت یا سنگ) قراردهید و با قراردادن جسمی سنگین روی انتهای آن که روی زمین است آن را ثابت کنید.

بازویی ساده با شاخه قلابدار

بازویی ساده با شاخه قلابدار این بازیی در جاهایی کاربرد دارد که زمین نرم باشد. اگر زمین خیلی سفت بود و نمی شد شاخه قلاب دار را در آن محکم کرد از یم جسم سنگین مثل یک سنگ استفاده کنید تا بازویی را ثابت نگه دارید.

بازویی قابل تنظیم

در استفاده از این بازویی می توان با بالا و پایین بردن ظرف میزان حرارت مطلوب برای غذا را تنظیم کنید. می توانید به انتهای بازویی یک طناب ببندید و آن را چند دور دور بازویی بچرخانید. سر دیگر طناب را به قلابی در زمین گره بزنید.با بازکردن حلقه های طناب یا اضافه کردن آنها می توان بازویی را به میزان دلخواه بالا یا پایین برد.

سه پایه ای که بازویی به آن تکیه می کند هم می تواند شاخه هایی باشند که در داخل زمین محکم شده اند.

بازویی با دو قلاب

این بازویی که پایه های آن در هر دو طرف آتش است، بسیار مطلوب است و ثبات زیادی دارد. اگر زمین نرم باشد می توان از شاخ های قلاب داری که داخل زمین فرو می رود استفاده کرد، اما اگر زمین سفت باشد، باید از سنگ ها برای ثابت نگه داشتن پایه ها استفاده نمود.

بهتر است در درست کردن بازویی و پایه ها از شاخه های سبز استفاده کرد، زیرا شاخه های خشک در مجاورت آتش ممکن است مشتعل شوند.

منبع: مجله هفتگی فدک