maraltours

لیست اطلاعات پروازهای خروجی فرودگاه آبادان:

آخرین بروز رسانی: 17:05 1401/02/28
شرکت هواپیمایی شماره پرواز مقصد تاریخ پرواز ساعت پرواز ساعت واقعی وضعیت
لیست پروازهای خروجی فرودگاه آبادان
کیش ایر KIS7011 مشهد 1401-02-28 16:30 مطابق ساعت باطل شد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه آبادان
آسمان IRC3821 شیراز 1401-02-28 18:10 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه آبادان
پارس ایر PRS4466 كيش 1401-02-28 21:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه آبادان
آسمان IRC3751 تهران 1401-02-28 21:20 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه آبادان
کیش ایر KIS7104 تهران 1401-02-29 07:45 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه آبادان
کاسپین CPN6939 تهران 1401-02-29 11:50 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه آبادان
ایران ایر IRA356 مشهد 1401-02-29 12:55 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه آبادان
آسمان IRC3737 مشهد 1401-02-29 15:20 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه آبادان
آسمان IRC861 تهران 1401-02-29 21:30 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه آبادان
ایران ایرتور IRB977 مشهد 1401-02-29 22:45 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه آبادان
آسمان IRC3819 شیراز 1401-02-29 23:25 مطابق ساعت طبق برنامه

آدرس فرودگاه شهرآبادان: آبادان- فلکه فرودگاه - فرودگاه بین المللی آیت ا... جمی آبادان

لیست فرودگاه های داخل کشور

انتخاب کنید: