maraltours

لیست اطلاعات پروازهای خروجی فرودگاه اردبیل:

آخرین بروز رسانی: 18:38 1401/07/13
شرکت هواپیمایی شماره پرواز مقصد تاریخ پرواز ساعت پرواز ساعت واقعی وضعیت
لیست  پروازهای خروجی فرودگاه اردبیل
زاگرس IZG4198 مشهد 1401-07-13 16:05 16:14 پرواز كرد
لیست  پروازهای خروجی فرودگاه اردبیل
ماهان IRM1027 تهران 1401-07-13 16:45 16:45 پرواز كرد
لیست  پروازهای خروجی فرودگاه اردبیل
آتا TBZ5634 تهران 1401-07-13 20:00 مطابق ساعت دريافت كارت پرواز
لیست  پروازهای خروجی فرودگاه اردبیل
ایران ایر IRA3400 تهران 1401-07-14 06:20 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست  پروازهای خروجی فرودگاه اردبیل
ماهان IRM1027 تهران 1401-07-14 16:45 مطابق ساعت طبق برنامه

آدرس فرودگاه شهراردبیل: استان اردبیل- جاده اردبیل آستارا

لیست فرودگاه های داخل کشور

انتخاب کنید:
تور: 09032422044

شماره تماس تورهای داخلی و خارجی
همه روزه حتی روزهای تعطیل