maraltours

لیست اطلاعات پروازهای خروجی فرودگاه اردبیل:

آخرین بروز رسانی: 08:13 1401/03/04
شرکت هواپیمایی شماره پرواز مقصد تاریخ پرواز ساعت پرواز ساعت واقعی وضعیت
لیست  پروازهای خروجی فرودگاه اردبیل
ایران ایر IRA3400 تهران 1401-03-04 10:45 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست  پروازهای خروجی فرودگاه اردبیل
آسمان IRC3711 تهران 1401-03-04 11:15 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست  پروازهای خروجی فرودگاه اردبیل
زاگرس IZG4198 مشهد 1401-03-04 16:05 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست  پروازهای خروجی فرودگاه اردبیل
ماهان IRM1027 تهران 1401-03-04 16:45 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست  پروازهای خروجی فرودگاه اردبیل
آسمان IRC3711 تهران 1401-03-05 11:45 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست  پروازهای خروجی فرودگاه اردبیل
ماهان IRM1027 تهران 1401-03-05 16:45 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست  پروازهای خروجی فرودگاه اردبیل
ایران ایر IRA3400 تهران 1401-03-05 21:30 مطابق ساعت طبق برنامه

آدرس فرودگاه شهراردبیل: استان اردبیل- جاده اردبیل آستارا

لیست فرودگاه های داخل کشور

انتخاب کنید: