maraltours

لیست اطلاعات پروازهای خروجی فرودگاه اردبیل:

آخرین بروز رسانی: 17:15 1401/11/19
شرکت هواپیمایی شماره پرواز مقصد تاریخ پرواز ساعت پرواز ساعت واقعی وضعیت
لیست  پروازهای خروجی فرودگاه اردبیل
ایران ایر IRA494 تهران 1401-11-19 13:30 14:55 پرواز كرد
لیست  پروازهای خروجی فرودگاه اردبیل
ماهان IRM1027 تهران 1401-11-19 18:00 مطابق ساعت دريافت كارت پرواز
لیست  پروازهای خروجی فرودگاه اردبیل
ماهان IRM4537 تهران 1401-11-20 10:20 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست  پروازهای خروجی فرودگاه اردبیل
آسمان IRC3711 تهران 1401-11-20 15:45 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست  پروازهای خروجی فرودگاه اردبیل
ماهان IRM1027 تهران 1401-11-20 18:05 مطابق ساعت طبق برنامه

آدرس فرودگاه شهراردبیل: استان اردبیل- جاده اردبیل آستارا

لیست فرودگاه های داخل کشور

انتخاب کنید: