maraltours

لیست اطلاعات پروازهای خروجی فرودگاه اهواز:

آخرین بروز رسانی: 08:27 1401/03/04
شرکت هواپیمایی شماره پرواز مقصد تاریخ پرواز ساعت پرواز ساعت واقعی وضعیت
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
کارون KRU2601 تهران 1401-03-04 05:45 05:45 پرواز كرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
کارون KRU2551 خارگ 1401-03-04 06:00 05:55 پرواز كرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
کارون KRU2615 تهران 1401-03-04 07:05 07:06 پرواز كرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
وارش VRH5853 تهران 1401-03-04 08:00 مطابق ساعت دريافت كارت پرواز
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
چابهار IRU8757 تهران 1401-03-04 14:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
زاگرس IZG4020 تهران 1401-03-04 17:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
کارون KRU2623 اصفهان 1401-03-04 18:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
آتا TBZ5636 تهران 1401-03-04 21:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
کارون KRU2621 تهران 1401-03-04 21:05 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
زاگرس IZG4112 مشهد 1401-03-04 22:20 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
آسمان IRC3891 شیراز 1401-03-04 22:30 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
فلای پرشیا fpi7427 تهران 1401-03-04 22:50 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
ایران ایرتور IRB955 مشهد 1401-03-04 23:45 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
کاسپین CPN6913 مشهد 1401-03-05 01:30 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
زاگرس IZG4016 تهران 1401-03-05 01:30 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
پارس ایر PRS4476 اصفهان 1401-03-05 02:50 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
قشم ایر QSM1285 تبریز 1401-03-05 09:05 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
قشم ایر QSM1211 تهران 1401-03-05 14:15 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
زاگرس IZG4020 تهران 1401-03-05 17:05 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
وارش VRH5853 تهران 1401-03-05 18:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
ایران ایر IRA410 تهران 1401-03-05 19:05 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
آسمان IRC3891 شیراز 1401-03-05 19:15 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
تابان TBN6276 تهران 1401-03-05 20:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
تابان TBN6246 تهران 1401-03-05 21:15 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
زاگرس IZG4112 مشهد 1401-03-05 22:20 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
آسمان IRC831 تهران 1401-03-05 23:25 مطابق ساعت طبق برنامه

آدرس فرودگاه شهراهواز: اهواز ، بلوار پاسداران ، فرودگاه بین المللی اهواز

لیست فرودگاه های داخل کشور

انتخاب کنید: