maraltours

لیست اطلاعات پروازهای خروجی فرودگاه اهواز:

آخرین بروز رسانی: 17:34 1401/11/19
شرکت هواپیمایی شماره پرواز مقصد تاریخ پرواز ساعت پرواز ساعت واقعی وضعیت
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
کاسپین CPN019 تهران 1401-11-19 15:00 15:21 پرواز كرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
زاگرس IZG4020 تهران 1401-11-19 17:00 17:25 پرواز كرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
وارش VRH5811 مشهد 1401-11-19 18:15 مطابق ساعت دريافت كارت پرواز
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
سپهران SHI4329 تهران 1401-11-19 21:10 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
کیش ایر KIS7131 كيش 1401-11-19 22:30 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
زاگرس IZG4012 تهران 1401-11-19 22:30 مطابق ساعت باطل شد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
ایران ایر IRA418 تهران 1401-11-19 22:55 مطابق ساعت تاخیر - 23:55
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
ایران ایرتور IRB989 تهران 1401-11-19 23:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
کارون KRU2601 تهران 1401-11-20 07:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
ایران ایر IRA3470 تهران 1401-11-20 09:10 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
کارون KRU2613 تهران 1401-11-20 09:40 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
کارون KRU2657 تبریز 1401-11-20 14:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
زاگرس IZG4008 كيش 1401-11-20 14:35 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
زاگرس IZG4020 تهران 1401-11-20 17:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
وارش VRH5811 مشهد 1401-11-20 17:15 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
وارش VRH5853 تهران 1401-11-20 18:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
زاگرس IZG4112 مشهد 1401-11-20 19:10 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
کارون KRU2623 مشهد 1401-11-20 21:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
کاسپین CPN019 تهران 1401-11-20 21:35 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
سپهران SHI4339 مشهد 1401-11-20 21:35 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
تابان TBN6214 مشهد 1401-11-20 21:55 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
زاگرس IZG4012 تهران 1401-11-20 22:30 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
آسمان IRC833 تهران 1401-11-20 23:40 مطابق ساعت طبق برنامه

آدرس فرودگاه شهراهواز: اهواز ، بلوار پاسداران ، فرودگاه بین المللی اهواز

لیست فرودگاه های داخل کشور

انتخاب کنید: