maraltours

لیست اطلاعات پروازهای خروجی فرودگاه اهواز:

آخرین بروز رسانی: 20:51 1402/03/10
شرکت هواپیمایی شماره پرواز مقصد تاریخ پرواز ساعت پرواز ساعت واقعی وضعیت
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
ایران ایر IRA432 شیراز 1402-03-10 17:15 17:29 پرواز كرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
زاگرس IZG4020 تهران 1402-03-10 19:00 مطابق ساعت آماده پرواز
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
وارش VRH5811 مشهد 1402-03-10 19:45 مطابق ساعت در حال سوار شدن
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
آتا TBZ5628 تهران 1402-03-10 19:50 مطابق ساعت پایان پذیرش مسافر
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
زاگرس IZG4112 مشهد 1402-03-10 21:50 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
آتا TBZ5636 تهران 1402-03-10 22:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
ایران ایرتور IRB989 تهران 1402-03-10 23:15 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
ایران ایر IRA418 تهران 1402-03-10 23:20 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
ایران ایرتور IRB955 مشهد 1402-03-10 23:30 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
آتا TBZ5632 مشهد 1402-03-10 23:50 مطابق ساعت تاخیر - 00:40
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
سپهران SHI4339 مشهد 1402-03-11 00:25 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
کارون KRU2625 اصفهان 1402-03-11 05:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
کارون KRU2601 تهران 1402-03-11 07:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
زاگرس IZG4016 تهران 1402-03-11 07:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
آتا TBZ5636 تهران 1402-03-11 07:50 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
کارون KRU2551 خارگ 1402-03-11 08:15 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
ایران ایر IRA410 تهران 1402-03-11 08:25 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
کارون KRU2635 مشهد 1402-03-11 08:30 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
قشم ایر QSM1211 تهران 1402-03-11 09:10 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
کارون KRU2657 تبریز 1402-03-11 14:30 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
کارون KRU2623 اصفهان 1402-03-11 17:45 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
وارش VRH5853 تهران 1402-03-11 18:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
کارون KRU2621 تهران 1402-03-11 18:30 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
زاگرس IZG4020 تهران 1402-03-11 19:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
آتا TBZ5628 تهران 1402-03-11 19:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
وارش VRH5811 مشهد 1402-03-11 19:45 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
کارون KRU2645 تهران 1402-03-11 20:05 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
سپهران SHI4305 تهران 1402-03-11 20:15 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
آسمان IRC833 تهران 1402-03-11 22:30 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
کیش ایر KIS7183 مشهد 1402-03-11 23:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اهواز
آتا TBZ5674 تهران 1402-03-11 23:30 مطابق ساعت طبق برنامه

آدرس فرودگاه شهراهواز: اهواز ، بلوار پاسداران ، فرودگاه بین المللی اهواز

لیست فرودگاه های داخل کشور

انتخاب کنید: