maraltours

لیست اطلاعات پروازهای خروجی فرودگاه یزد:

آخرین بروز رسانی: 17:27 1401/02/28
شرکت هواپیمایی شماره پرواز مقصد تاریخ پرواز ساعت پرواز ساعت واقعی وضعیت
لیست پروازهای خروجی فرودگاه یزد
کاسپین CPN6953 مشهد 1401-02-28 17:30 مطابق ساعت دريافت كارت پرواز
لیست پروازهای خروجی فرودگاه یزد
آسمان IRC619 مشهد 1401-02-28 20:20 مطابق ساعت تاخیر - 21:20
لیست پروازهای خروجی فرودگاه یزد
آسمان IRC3725 تهران 1401-02-28 22:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه یزد
کاسپین CPN6951 تهران 1401-02-28 22:15 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه یزد
ایران ایر IRA3429 تهران 1401-02-28 23:15 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه یزد
ماهان IRM1020 تهران 1401-02-29 05:30 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه یزد
آسمان IRC863 تهران 1401-02-29 07:30 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه یزد
ایران ایر IRA3364 بندرعباس 1401-02-29 08:05 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه یزد
کاسپین CPN6951 تهران 1401-02-29 08:15 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه یزد
آسمان IRC619 مشهد 1401-02-29 11:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه یزد
کیش ایر KIS7121 كيش 1401-02-29 17:30 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه یزد
کارون KRU2609 تهران 1401-02-29 18:30 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه یزد
پارس PRS4416 كيش 1401-02-29 18:40 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه یزد
آسمان IRC3745 تهران 1401-02-29 22:25 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه یزد
ایران ایر IRA3427 تهران 1401-02-29 22:35 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه یزد
ایران ایر IRA3429 تهران 1401-02-29 22:40 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه یزد
پارس PRS4443 تهران 1401-02-29 22:45 مطابق ساعت طبق برنامه

آدرس فرودگاه شهریزد: استان یزد، یزد، میدان صنعت، انتهای بلوار آزادگان، فرودگاه بین المللی شهید آیت الله صدوقی

لیست فرودگاه های داخل کشور

انتخاب کنید: