maraltours

لیست اطلاعات پروازهای خروجی فرودگاه بجنورد:

آخرین بروز رسانی: 23:16 1401/11/09
شرکت هواپیمایی شماره پرواز مقصد تاریخ پرواز ساعت پرواز ساعت واقعی وضعیت
لیست  پروازهای خروجی فرودگاه بجنورد
ماهان IRM4568 تهران 1401-11-10 11:10 مطابق ساعت طبق برنامه

آدرس فرودگاه شهربجنورد: بجنورد- بلوار فرودگاه

لیست فرودگاه های داخل کشور

انتخاب کنید: