maraltours

لیست اطلاعات پروازهای خروجی فرودگاه بجنورد:

آخرین بروز رسانی: 10:00 1399/11/07
شرکت هواپیمایی شماره پرواز مقصد تاریخ پرواز ساعت پرواز ساعت واقعی وضعیت
لیست  پروازهای خروجی فرودگاه بجنورد
ایران ایر IRA3413 تهران 1399-11-07 08:30 مطابق ساعت پایان پذیرش مسافر
لیست  پروازهای خروجی فرودگاه بجنورد
ایران ایر IRA3413 تهران 1399-11-08 16:40 مطابق ساعت طبق برنامه

لیست فرودگاه های داخل کشور

انتخاب کنید: