maraltours

لیست اطلاعات پروازهای خروجی فرودگاه بجنورد:

آخرین بروز رسانی: 06:46 1400/08/04
شرکت هواپیمایی شماره پرواز مقصد تاریخ پرواز ساعت پرواز ساعت واقعی وضعیت
لیست  پروازهای خروجی فرودگاه بجنورد
ایران ایر IRA3413 تهران 1400-08-04 08:25 مطابق ساعت طبق برنامه

آدرس فرودگاه شهربجنورد: بجنورد- بلوار فرودگاه

لیست فرودگاه های داخل کشور

انتخاب کنید: