maraltours

لیست اطلاعات پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان:

آخرین بروز رسانی: 01:58 1400/01/31
شرکت هواپیمایی شماره پرواز مقصد تاریخ پرواز ساعت پرواز ساعت واقعی وضعیت
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
ایران ایر IRA3317 آبادان 1400-01-31 09:20 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
کیش ایر KIS7138 بندرعباس 1400-01-31 11:15 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
کاسپین CPN6927 عسلویه 1400-01-31 12:05 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
کارون KRU2533 خارگ 1400-01-31 12:15 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
زاگرس IZG4004 كيش 1400-01-31 12:50 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
کاسپین CPN6959 مشهد 1400-01-31 13:05 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
آتا TBZ5645 اهواز 1400-01-31 16:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
کیش ایر KIS7023 كيش 1400-01-31 16:15 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
زاگرس IZG4108 مشهد 1400-01-31 18:20 مطابق ساعت باطل شد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
معراج MRJ2862 مشهد 1400-01-31 18:45 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
آتا TBZ5650 مشهد 1400-01-31 19:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
آتا TBZ5614 تهران 1400-01-31 19:30 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
ایران ایر IRA420 كيش 1400-01-31 19:45 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
کارون KRU2624 اهواز 1400-01-31 20:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
فلای پرشیا FPI7419 كيش 1400-01-31 20:10 مطابق ساعت باطل شد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
آتا TBZ5654 كيش 1400-01-31 20:20 مطابق ساعت باطل شد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
ایران ایر IRA3313 تهران 1400-01-31 21:20 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه اصفهان
آسمان IRC3759 آبادان 1400-01-31 22:00 مطابق ساعت طبق برنامه

لیست فرودگاه های داخل کشور

انتخاب کنید: