maraltours

لیست اطلاعات پروازهای خروجی فرودگاه ایلام:

آخرین بروز رسانی: 06:47 1400/08/04
شرکت هواپیمایی شماره پرواز مقصد تاریخ پرواز ساعت پرواز ساعت واقعی وضعیت
لیست  پروازهای خروجی فرودگاه ایلام
آسمان IRC841 تهران 1400-08-04 07:40 مطابق ساعت دريافت كارت پرواز
لیست  پروازهای خروجی فرودگاه ایلام
ایران ایر IRA3350 تهران 1400-08-04 08:50 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست  پروازهای خروجی فرودگاه ایلام
آسمان IRC3845 تهران 1400-08-04 15:30 مطابق ساعت طبق برنامه

آدرس فرودگاه شهرایلام: استان ایلام- ایلام

لیست فرودگاه های داخل کشور

انتخاب کنید: