maraltours

لیست اطلاعات پروازهای ورودی فرودگاه کرمان:

آخرین بروز رسانی: 16:35 1401/11/19
شرکت هواپیمایی شماره پرواز از تاریخ فرود ساعت فرود ساعت واقعی وضعیت
لیست پروازهای ورودی فرودگاه کرمان
کاسپین CPN6906 مشهد 1401-11-19 14:55 مطابق ساعت باطل شد
لیست پروازهای ورودی فرودگاه کرمان
ماهان IRM4561 تبریز/اصفهان 1401-11-19 15:00 15:05 نشست
لیست پروازهای ورودی فرودگاه کرمان
زاگرس IZG4043 تهران 1401-11-19 15:30 مطابق ساعت باطل شد
لیست پروازهای ورودی فرودگاه کرمان
ماهان IRM1055 تهران 1401-11-19 20:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای ورودی فرودگاه کرمان
ماهان IRM1079 تهران 1401-11-19 22:40 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای ورودی فرودگاه کرمان
ماهان IRM1053 تهران 1401-11-20 01:20 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای ورودی فرودگاه کرمان
آتا TBZ5661 تهران 1401-11-20 07:20 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای ورودی فرودگاه کرمان
زاگرس IZG4023 تهران 1401-11-20 09:15 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای ورودی فرودگاه کرمان
ماهان IRM1051 تهران 1401-11-20 09:50 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای ورودی فرودگاه کرمان
ماهان IRM4595 کیش 1401-11-20 14:30 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای ورودی فرودگاه کرمان
ماهان IRM1067 تهران 1401-11-20 18:10 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای ورودی فرودگاه کرمان
ماهان IRM1055 تهران 1401-11-20 20:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای ورودی فرودگاه کرمان
ماهان IRM1058 مشهد 1401-11-20 22:15 مطابق ساعت طبق برنامه

آدرس فرودگاه شهرکرمان: استان کرمان، کرمان، انتهای بلوار جمهوری اسلامی

لیست فرودگاه های داخل کشور

انتخاب کنید: