maraltours

لیست اطلاعات پروازهای ورودی فرودگاه کرمان:

آخرین بروز رسانی: 18:02 1401/07/13
شرکت هواپیمایی شماره پرواز از تاریخ فرود ساعت فرود ساعت واقعی وضعیت
لیست پروازهای ورودی فرودگاه کرمان
ماهان IRM4561 تبریز/اصفهان 1401-07-13 14:30 14:30 نشست
لیست پروازهای ورودی فرودگاه کرمان
زاگرس IZG4043 تهران 1401-07-13 15:30 15:07 نشست
لیست پروازهای ورودی فرودگاه کرمان
ماهان IRM1055 تهران 1401-07-13 20:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای ورودی فرودگاه کرمان
ماهان IRM1075 تهران 1401-07-13 20:20 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای ورودی فرودگاه کرمان
ماهان IRM1053 تهران 1401-07-14 01:20 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای ورودی فرودگاه کرمان
زاگرس IZG4023 تهران 1401-07-14 09:15 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای ورودی فرودگاه کرمان
ماهان IRM1051 تهران 1401-07-14 09:50 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای ورودی فرودگاه کرمان
ماهان IRM4563 اهواز/شیراز 1401-07-14 13:10 مطابق ساعت باطل شد
لیست پروازهای ورودی فرودگاه کرمان
ماهان IRM4595 کیش 1401-07-14 14:30 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای ورودی فرودگاه کرمان
ماهان IRM4597 کیش 1401-07-14 15:10 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای ورودی فرودگاه کرمان
ماهان IRM1055 تهران 1401-07-14 20:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای ورودی فرودگاه کرمان
ماهان IRM1058 مشهد 1401-07-14 22:15 مطابق ساعت طبق برنامه

آدرس فرودگاه شهرکرمان: استان کرمان، کرمان، انتهای بلوار جمهوری اسلامی

لیست فرودگاه های داخل کشور

انتخاب کنید:
تور: 09032422044

شماره تماس تورهای داخلی و خارجی
همه روزه حتی روزهای تعطیل