maraltours

لیست اطلاعات پروازهای خروجی فرودگاه کرمان:

آخرین بروز رسانی: 08:22 1399/11/07
شرکت هواپیمایی شماره پرواز مقصد تاریخ پرواز ساعت پرواز ساعت واقعی وضعیت
لیست پروازهای خروجی فرودگاه کرمان
ماهان IRM1050 تهران 1399-11-07 05:30 05:52 پرواز كرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه کرمان
ماهان IRM4562 شیراز/اهواز 1399-11-07 07:00 مطابق ساعت آماده پرواز
لیست پروازهای خروجی فرودگاه کرمان
ایران ایر IRA472 تهران 1399-11-07 08:45 مطابق ساعت دريافت كارت پرواز
لیست پروازهای خروجی فرودگاه کرمان
ماهان IRM1059 مشهد 1399-11-07 10:50 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه کرمان
ماهان IRM1054 تهران 1399-11-07 15:40 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه کرمان
ماهان IRM4594 کیش 1399-11-07 17:30 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه کرمان
زاگرس IZG4042 تهران 1399-11-07 18:20 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه کرمان
ماهان IRM1052 تهران 1399-11-07 21:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه کرمان
ماهان IRM1050 تهران 1399-11-08 05:30 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه کرمان
ماهان IRM4560 اصفهان/تبریز 1399-11-08 07:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه کرمان
ماهان IRM1054 تهران 1399-11-08 10:50 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه کرمان
ماهان IRM1078 تهران 1399-11-08 17:10 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه کرمان
ماهان IRM4594 کیش 1399-11-08 17:30 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه کرمان
زاگرس IZG4042 تهران 1399-11-08 18:20 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه کرمان
ماهان IRM1052 تهران 1399-11-08 21:00 مطابق ساعت طبق برنامه

لیست فرودگاه های داخل کشور

انتخاب کنید: