maraltours

لیست اطلاعات پروازهای خروجی فرودگاه کرمان:

آخرین بروز رسانی: 18:06 1401/07/13
شرکت هواپیمایی شماره پرواز مقصد تاریخ پرواز ساعت پرواز ساعت واقعی وضعیت
لیست پروازهای خروجی فرودگاه کرمان
زاگرس IZG4042 تهران 1401-07-13 16:15 16:12 پرواز كرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه کرمان
ماهان IRM1054 تهران 1401-07-13 18:00 18:01 پرواز كرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه کرمان
ماهان IRM1052 تهران 1401-07-13 21:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه کرمان
ماهان IRM1074 تهران 1401-07-13 21:15 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه کرمان
ماهان IRM1050 تهران 1401-07-14 05:30 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه کرمان
ماهان IRM4562 شیراز/اهواز 1401-07-14 06:00 مطابق ساعت باطل شد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه کرمان
ماهان IRM4594 کیش 1401-07-14 11:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه کرمان
ماهان IRM4596 کیش 1401-07-14 11:15 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه کرمان
ماهان IRM1054 تهران 1401-07-14 15:40 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه کرمان
زاگرس IZG4042 تهران 1401-07-14 16:40 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه کرمان
ماهان IRM1059 مشهد 1401-07-14 18:15 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه کرمان
ماهان IRM1052 تهران 1401-07-14 21:00 مطابق ساعت طبق برنامه

آدرس فرودگاه شهرکرمان: استان کرمان، کرمان، انتهای بلوار جمهوری اسلامی

لیست فرودگاه های داخل کشور

انتخاب کنید:
تور: 09032422044

شماره تماس تورهای داخلی و خارجی
همه روزه حتی روزهای تعطیل