maraltours

لیست اطلاعات پروازهای ورودی فرودگاه کرمانشاه:

آخرین بروز رسانی: 08:37 1401/03/04
شرکت هواپیمایی شماره پرواز از تاریخ فرود ساعت فرود ساعت واقعی وضعیت
لیست  پروازهای ورودی فرودگاه کرمانشاه
ایران ایر IRA3409 تهران 1401-03-04 05:40 05:15 نشست
لیست  پروازهای ورودی فرودگاه کرمانشاه
زاگرس IZG4037 کیش 1401-03-04 12:50 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست  پروازهای ورودی فرودگاه کرمانشاه
ایران ایر IRA3411 تهران 1401-03-04 18:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست  پروازهای ورودی فرودگاه کرمانشاه
آسمان IRC624 تهران 1401-03-04 22:30 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست  پروازهای ورودی فرودگاه کرمانشاه
ایران ایر IRA3409 تهران 1401-03-05 05:40 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست  پروازهای ورودی فرودگاه کرمانشاه
آسمان IRC622 تهران 1401-03-05 14:40 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست  پروازهای ورودی فرودگاه کرمانشاه
زاگرس IZG4117 مشهد 1401-03-05 17:15 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست  پروازهای ورودی فرودگاه کرمانشاه
آسمان IRC624 تهران 1401-03-05 22:10 مطابق ساعت طبق برنامه

آدرس فرودگاه شهرکرمانشاه: استان کرمانشاه، کرمانشاه، فرودگاه بین المللی شهید اشرفی اصفهانی

لیست فرودگاه های داخل کشور

انتخاب کنید: