maraltours

لیست اطلاعات پروازهای خروجی فرودگاه کرمانشاه:

آخرین بروز رسانی: 19:00 1400/05/10
شرکت هواپیمایی شماره پرواز مقصد تاریخ پرواز ساعت پرواز ساعت واقعی وضعیت
لیست  پروازهای خروجی فرودگاه کرمانشاه
کاسپین CPN033 تهران 1400-05-10 15:50 16:10 پرواز كرد
لیست  پروازهای خروجی فرودگاه کرمانشاه
ایران ایر IRA3410 تهران 1400-05-10 22:05 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست  پروازهای خروجی فرودگاه کرمانشاه
آسمان IRC625 تهران 1400-05-10 23:20 مطابق ساعت طبق برنامه

لیست فرودگاه های داخل کشور

انتخاب کنید: