maraltours

لیست اطلاعات پروازهای خروجی فرودگاه کرمانشاه:

آخرین بروز رسانی: 08:43 1401/03/04
شرکت هواپیمایی شماره پرواز مقصد تاریخ پرواز ساعت پرواز ساعت واقعی وضعیت
لیست  پروازهای خروجی فرودگاه کرمانشاه
ایران ایر IRA3408 تهران 1401-03-04 06:15 06:20 پرواز كرد
لیست  پروازهای خروجی فرودگاه کرمانشاه
زاگرس IZG4036 کیش 1401-03-04 13:35 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست  پروازهای خروجی فرودگاه کرمانشاه
ایران ایر IRA3410 تهران 1401-03-04 18:30 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست  پروازهای خروجی فرودگاه کرمانشاه
آسمان IRC625 تهران 1401-03-04 23:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست  پروازهای خروجی فرودگاه کرمانشاه
ایران ایر IRA3408 تهران 1401-03-05 06:20 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست  پروازهای خروجی فرودگاه کرمانشاه
آسمان IRC623 تهران 1401-03-05 15:10 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست  پروازهای خروجی فرودگاه کرمانشاه
زاگرس IZG4116 مشهد 1401-03-05 18:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست  پروازهای خروجی فرودگاه کرمانشاه
آسمان IRC625 تهران 1401-03-05 22:40 مطابق ساعت طبق برنامه

آدرس فرودگاه شهرکرمانشاه: استان کرمانشاه، کرمانشاه، فرودگاه بین المللی شهید اشرفی اصفهانی

لیست فرودگاه های داخل کشور

انتخاب کنید: