maraltours

لیست اطلاعات پروازهای ورودی فرودگاه ارومیه:

آخرین بروز رسانی: 18:55 1400/05/10
شرکت هواپیمایی شماره پرواز از تاریخ فرود ساعت فرود ساعت واقعی وضعیت
لیست پروازهای ورودی فرودگاه ارومیه
ایران ایر IRA277 تهران 1400-05-10 16:25 16:35 نشست
لیست پروازهای ورودی فرودگاه ارومیه
آتا TBZ5680 تهران 1400-05-10 17:10 مطابق ساعت باطل شد
لیست پروازهای ورودی فرودگاه ارومیه
آسمان IRC3854 تهران 1400-05-10 19:55 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای ورودی فرودگاه ارومیه
آتا TBZ5677 تهران 1400-05-10 23:50 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای ورودی فرودگاه ارومیه
آسمان IRC858 تهران 1400-05-11 06:50 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای ورودی فرودگاه ارومیه
کاسپین CPN036 تهران 1400-05-11 09:25 مطابق ساعت باطل شد
لیست پروازهای ورودی فرودگاه ارومیه
معراج MRJ2837 تهران 1400-05-11 10:25 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای ورودی فرودگاه ارومیه
قشم QSM1277 تهران 1400-05-11 10:40 مطابق ساعت باطل شد
لیست پروازهای ورودی فرودگاه ارومیه
ایران ایر IRA275 تهران 1400-05-11 11:10 مطابق ساعت باطل شد
لیست پروازهای ورودی فرودگاه ارومیه
آتا TBZ5680 تهران 1400-05-11 11:20 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای ورودی فرودگاه ارومیه
آتا TBZ5663 مشهد 1400-05-11 17:10 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای ورودی فرودگاه ارومیه
آسمان IRC3854 تهران 1400-05-11 22:25 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای ورودی فرودگاه ارومیه
آتا TBZ5677 تهران 1400-05-11 23:50 مطابق ساعت طبق برنامه

لیست فرودگاه های داخل کشور

انتخاب کنید: