maraltours

لیست اطلاعات پروازهای ورودی فرودگاه ارومیه:

آخرین بروز رسانی: 08:27 1399/11/04
شرکت هواپیمایی شماره پرواز از تاریخ فرود ساعت فرود ساعت واقعی وضعیت
لیست  پروازهای ورودی فرودگاه ارومیه
کاسپین CPN036 تهران 1399-11-04 07:30 07:30 نشست
لیست  پروازهای ورودی فرودگاه ارومیه
آسمان IRC858 تهران 1399-11-04 15:15 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست  پروازهای ورودی فرودگاه ارومیه
ایران ایر IRA279 تهران 1399-11-04 20:10 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست  پروازهای ورودی فرودگاه ارومیه
آتا TBZ5677 تهران 1399-11-04 23:50 مطابق ساعت طبق برنامه

لیست فرودگاه های داخل کشور

انتخاب کنید: