maraltours

لیست اطلاعات پروازهای خروجی فرودگاه ارومیه:

آخرین بروز رسانی: 19:16 1401/07/13
شرکت هواپیمایی شماره پرواز مقصد تاریخ پرواز ساعت پرواز ساعت واقعی وضعیت
لیست  پروازهای خروجی فرودگاه ارومیه
آسمان IRC3855 تهران 1401-07-13 19:10 مطابق ساعت دريافت كارت پرواز
لیست  پروازهای خروجی فرودگاه ارومیه
آتا TBZ5679 تهران 1401-07-13 23:40 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست  پروازهای خروجی فرودگاه ارومیه
آتا TBZ5678 تهران 1401-07-14 10:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست  پروازهای خروجی فرودگاه ارومیه
قشم QSM1276 تهران 1401-07-14 11:35 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست  پروازهای خروجی فرودگاه ارومیه
آسمان IRC3855 تهران 1401-07-14 19:45 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست  پروازهای خروجی فرودگاه ارومیه
آتا TBZ5679 تهران 1401-07-14 23:40 مطابق ساعت طبق برنامه

آدرس فرودگاه شهرارومیه: استان آذربایجان غربی- 15 کیلومتری ارومیه

لیست فرودگاه های داخل کشور

انتخاب کنید:
تور: 09032422044

شماره تماس تورهای داخلی و خارجی
همه روزه حتی روزهای تعطیل