maraltours

لیست اطلاعات پروازهای خروجی فرودگاه ارومیه:

آخرین بروز رسانی: 19:02 1400/05/10
شرکت هواپیمایی شماره پرواز مقصد تاریخ پرواز ساعت پرواز ساعت واقعی وضعیت
لیست پروازهای خروجی فرودگاه ارومیه
ایران ایر IRA276 تهران 1400-05-10 17:15 17:20 پرواز كرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه ارومیه
آتا TBZ5679 تهران 1400-05-10 18:00 مطابق ساعت باطل شد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه ارومیه
آسمان IRC3855 تهران 1400-05-10 20:45 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه ارومیه
آتا TBZ5678 تهران 1400-05-11 06:30 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه ارومیه
آسمان IRC859 تهران 1400-05-11 07:30 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه ارومیه
کاسپین CPN037 تهران 1400-05-11 10:05 مطابق ساعت باطل شد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه ارومیه
معراج MRJ2836 تهران 1400-05-11 11:25 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه ارومیه
قشم QSM1276 تهران 1400-05-11 11:45 مطابق ساعت باطل شد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه ارومیه
ایران ایر IRA274 تهران 1400-05-11 12:10 مطابق ساعت باطل شد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه ارومیه
آتا TBZ5664 مشهد 1400-05-11 12:10 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه ارومیه
آتا TBZ5679 تهران 1400-05-11 18:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه ارومیه
آسمان IRC3855 تهران 1400-05-11 23:25 مطابق ساعت طبق برنامه

لیست فرودگاه های داخل کشور

انتخاب کنید: