maraltours

لیست اطلاعات پروازهای خروجی فرودگاه شیراز:

آخرین بروز رسانی: 19:16 1401/07/13
شرکت هواپیمایی شماره پرواز مقصد تاریخ پرواز ساعت پرواز ساعت واقعی وضعیت
لیست پروازهای خروجی فرودگاه شیراز
فلای پرشیا FPI7406 کیش 1401-07-13 16:20 16:27 پرواز كرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه شیراز
کاسپین CPN6919 مشهد 1401-07-13 17:00 17:22 پرواز كرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه شیراز
کیش KIS7079 کیش 1401-07-13 17:15 17:26 پرواز كرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه شیراز
ساها IRZ159 تهران 1401-07-13 17:40 17:53 پرواز كرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه شیراز
ایران ایر IRA471 اصفهان 1401-07-13 17:50 17:57 پرواز كرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه شیراز
کارون KRU2535 ماهشهر 1401-07-13 18:00 18:00 پرواز كرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه شیراز
آتا TBZ5624 تهران 1401-07-13 18:40 مطابق ساعت پایان پذیرش مسافر
لیست پروازهای خروجی فرودگاه شیراز
فلای پرشیا FPI7442 مشهد 1401-07-13 19:50 مطابق ساعت دريافت كارت پرواز
لیست پروازهای خروجی فرودگاه شیراز
ایران ايرتور IRB985 تهران 1401-07-13 20:00 مطابق ساعت دريافت كارت پرواز
لیست پروازهای خروجی فرودگاه شیراز
آسمان IRC3778 تهران 1401-07-13 20:00 مطابق ساعت دريافت كارت پرواز
لیست پروازهای خروجی فرودگاه شیراز
ایران ايرتور IRB925 مشهد 1401-07-13 21:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه شیراز
کاسپین CPN049 تهران 1401-07-13 22:05 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه شیراز
کاسپین CPN6909 تهران 1401-07-13 22:25 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه شیراز
ایران ایر IRA3433 تهران 1401-07-13 23:30 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه شیراز
ساها IRZ157 تهران 1401-07-13 23:50 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه شیراز
ایران ایر IRA427 تهران 1401-07-13 23:55 مطابق ساعت تاخیر - 02:55
لیست پروازهای خروجی فرودگاه شیراز
پارس ایر PRS4441 تهران 1401-07-14 00:30 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه شیراز
زاگرس IZG4110 مشهد 1401-07-14 02:40 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه شیراز
آسمان IRC3770 تهران 1401-07-14 06:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه شیراز
فلای پرشیا FPI7442 مشهد 1401-07-14 06:30 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه شیراز
سپهران SHI4302 تهران 1401-07-14 09:15 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه شیراز
پارس ایر PRS4407 تهران 1401-07-14 10:15 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه شیراز
کارون KRU2527 لاوان 1401-07-14 10:25 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه شیراز
آسمان IRC3850 مشهد 1401-07-14 10:50 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه شیراز
ساها IRZ186 عسلویه 1401-07-14 11:10 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه شیراز
کارون KRU2503 خارک 1401-07-14 12:05 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه شیراز
کاسپین CPN039 تهران 1401-07-14 13:25 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه شیراز
آسمان IRC3776 تهران 1401-07-14 15:45 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه شیراز
سپهران SHI4300 مشهد 1401-07-14 16:20 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه شیراز
فلای پرشیا FPI7444 مشهد 1401-07-14 16:40 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه شیراز
کاسپین CPN6919 مشهد 1401-07-14 16:40 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه شیراز
آتا TBZ5624 تهران 1401-07-14 18:10 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه شیراز
آسمان IRC3904 ساری 1401-07-14 20:25 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه شیراز
ساها IRZ157 تهران 1401-07-14 21:20 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه شیراز
کاسپین CPN049 تهران 1401-07-14 21:50 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه شیراز
فلای پرشیا FPI7400 تهران 1401-07-14 22:20 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه شیراز
کیش KIS7150 تهران 1401-07-14 22:45 مطابق ساعت طبق برنامه

آدرس فرودگاه شهرشیراز: استان فارس، شیراز، فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز

لیست فرودگاه های داخل کشور

انتخاب کنید:
تور: 09032422044

شماره تماس تورهای داخلی و خارجی
همه روزه حتی روزهای تعطیل