maraltours

لیست اطلاعات پروازهای ورودی فرودگاه بیرجند:

آخرین بروز رسانی: 19:07 1400/05/10
شرکت هواپیمایی شماره پرواز از تاریخ فرود ساعت فرود ساعت واقعی وضعیت
لیست  پروازهای ورودی فرودگاه بیرجند
ایران ایر IRA212 تهران 1400-05-10 16:55 17:10 نشست
لیست  پروازهای ورودی فرودگاه بیرجند
ایران ایر IRA387 مشهد 1400-05-10 20:30 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست  پروازهای ورودی فرودگاه بیرجند
ایران ایر IRA216 تهران 1400-05-11 08:40 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست  پروازهای ورودی فرودگاه بیرجند
ماهان IRM1049 تهران 1400-05-11 19:10 مطابق ساعت طبق برنامه

لیست فرودگاه های داخل کشور

انتخاب کنید: