maraltours

لیست اطلاعات پروازهای ورودی فرودگاه بیرجند:

آخرین بروز رسانی: 08:51 1401/03/04
شرکت هواپیمایی شماره پرواز از تاریخ فرود ساعت فرود ساعت واقعی وضعیت
لیست  پروازهای ورودی فرودگاه بیرجند
پارس ایر PRS4402 تهران 1401-03-04 06:45 06:30 نشست
لیست  پروازهای ورودی فرودگاه بیرجند
ایران ایر IRA216 تهران 1401-03-04 15:35 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست  پروازهای ورودی فرودگاه بیرجند
ایران ایر IRA387 مشهد 1401-03-04 19:25 مطابق ساعت طبق برنامه

آدرس فرودگاه شهربیرجند: بیرجند- بلوار فرودگاه

لیست فرودگاه های داخل کشور

انتخاب کنید: