maraltours

لیست اطلاعات پروازهای ورودی فرودگاه بیرجند:

آخرین بروز رسانی: 17:56 1401/11/19
شرکت هواپیمایی شماره پرواز از تاریخ فرود ساعت فرود ساعت واقعی وضعیت
لیست  پروازهای ورودی فرودگاه بیرجند
ایران ایر IRA216 تهران 1401-11-20 10:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست  پروازهای ورودی فرودگاه بیرجند
ایران ایر IRA387 مشهد 1401-11-20 13:40 مطابق ساعت طبق برنامه

آدرس فرودگاه شهربیرجند: بیرجند- بلوار فرودگاه

لیست فرودگاه های داخل کشور

انتخاب کنید: