maraltours

لیست اطلاعات پروازهای ورودی فرودگاه بیرجند:

آخرین بروز رسانی: 19:20 1401/07/13
شرکت هواپیمایی شماره پرواز از تاریخ فرود ساعت فرود ساعت واقعی وضعیت
لیست  پروازهای ورودی فرودگاه بیرجند
ایران ایر IRA216 تهران 1401-07-13 15:35 15:30 نشست
لیست  پروازهای ورودی فرودگاه بیرجند
ایران ایر IRA387 مشهد 1401-07-13 19:25 مطابق ساعت اعلام ورود

آدرس فرودگاه شهربیرجند: بیرجند- بلوار فرودگاه

لیست فرودگاه های داخل کشور

انتخاب کنید:
تور: 09032422044

شماره تماس تورهای داخلی و خارجی
همه روزه حتی روزهای تعطیل