maraltours

لیست اطلاعات پروازهای خروجی فرودگاه بیرجند:

آخرین بروز رسانی: 18:01 1401/11/19
شرکت هواپیمایی شماره پرواز مقصد تاریخ پرواز ساعت پرواز ساعت واقعی وضعیت
لیست  پروازهای خروجی فرودگاه بیرجند
ایران ایر IRA386 مشهد 1401-11-20 10:40 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست  پروازهای خروجی فرودگاه بیرجند
ایران ایر IRA 217 تهران 1401-11-20 14:25 مطابق ساعت طبق برنامه

آدرس فرودگاه شهربیرجند: بیرجند- بلوار فرودگاه

لیست فرودگاه های داخل کشور

انتخاب کنید: