maraltours

لیست اطلاعات پروازهای خروجی فرودگاه بیرجند:

آخرین بروز رسانی: 19:27 1401/07/13
شرکت هواپیمایی شماره پرواز مقصد تاریخ پرواز ساعت پرواز ساعت واقعی وضعیت
لیست  پروازهای خروجی فرودگاه بیرجند
ایران ایر IRA386 مشهد 1401-07-13 16:25 16:34 پرواز كرد
لیست  پروازهای خروجی فرودگاه بیرجند
ایران ایر IRA217 تهران 1401-07-13 20:20 مطابق ساعت دريافت كارت پرواز

آدرس فرودگاه شهربیرجند: بیرجند- بلوار فرودگاه

لیست فرودگاه های داخل کشور

انتخاب کنید:
تور: 09032422044

شماره تماس تورهای داخلی و خارجی
همه روزه حتی روزهای تعطیل