maraltours

لیست اطلاعات پروازهای خروجی فرودگاه بیرجند:

آخرین بروز رسانی: 06:38 1400/08/04
شرکت هواپیمایی شماره پرواز مقصد تاریخ پرواز ساعت پرواز ساعت واقعی وضعیت
لیست  پروازهای خروجی فرودگاه بیرجند
پارس ایر PRS4403 تهران 1400-08-04 09:05 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست  پروازهای خروجی فرودگاه بیرجند
ماهان IRM1048 تهران 1400-08-04 20:00 مطابق ساعت طبق برنامه

آدرس فرودگاه شهربیرجند: بیرجند- بلوار فرودگاه

لیست فرودگاه های داخل کشور

انتخاب کنید: