maraltours

لیست اطلاعات پروازهای خروجی فرودگاه بیرجند:

آخرین بروز رسانی: 08:57 1401/03/04
شرکت هواپیمایی شماره پرواز مقصد تاریخ پرواز ساعت پرواز ساعت واقعی وضعیت
لیست  پروازهای خروجی فرودگاه بیرجند
پارس ایر PRS4403 تهران 1401-03-04 07:45 07:25 پرواز كرد
لیست  پروازهای خروجی فرودگاه بیرجند
ایران ایر IRA386 مشهد 1401-03-04 16:20 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست  پروازهای خروجی فرودگاه بیرجند
ایران ایر IRA217 تهران 1401-03-04 20:20 مطابق ساعت طبق برنامه

آدرس فرودگاه شهربیرجند: بیرجند- بلوار فرودگاه

لیست فرودگاه های داخل کشور

انتخاب کنید: