maraltours

لیست اطلاعات پروازهای خروجی فرودگاه بیرجند:

آخرین بروز رسانی: 19:14 1400/05/10
شرکت هواپیمایی شماره پرواز مقصد تاریخ پرواز ساعت پرواز ساعت واقعی وضعیت
لیست  پروازهای خروجی فرودگاه بیرجند
ایران ایر IRA386 مشهد 1400-05-10 17:40 18:02 پرواز كرد
لیست  پروازهای خروجی فرودگاه بیرجند
ایران ایر IRA213 تهران 1400-05-10 21:10 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست  پروازهای خروجی فرودگاه بیرجند
ایران ایر IRA217 تهران 1400-05-11 09:20 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست  پروازهای خروجی فرودگاه بیرجند
ماهان IRM1048 تهران 1400-05-11 20:00 مطابق ساعت طبق برنامه

لیست فرودگاه های داخل کشور

انتخاب کنید: