maraltours

لیست اطلاعات پروازهای ورودی فرودگاه زاهدان:

آخرین بروز رسانی: 00:16 1400/05/12
شرکت هواپیمایی شماره پرواز از تاریخ فرود ساعت فرود ساعت واقعی وضعیت
لیست  پروازهای ورودی فرودگاه زاهدان
آسمان IRC638 گرگان 1400-05-11 20:50 20:48 نشست
لیست  پروازهای ورودی فرودگاه زاهدان
زاگرس IZG4049 تهران 1400-05-11 20:55 21:52 نشست
لیست  پروازهای ورودی فرودگاه زاهدان
زاگرس IZG4081 تهران 1400-05-12 07:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست  پروازهای ورودی فرودگاه زاهدان
آسمان IRC850 تهران 1400-05-12 07:50 مطابق ساعت باطل شد
لیست  پروازهای ورودی فرودگاه زاهدان
ایران ایر IRA382 تهران 1400-05-12 08:10 مطابق ساعت باطل شد
لیست  پروازهای ورودی فرودگاه زاهدان
کارون KRU2511 اهواز 1400-05-12 08:45 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست  پروازهای ورودی فرودگاه زاهدان
آتا TBZ5621 تهران 1400-05-12 10:35 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست  پروازهای ورودی فرودگاه زاهدان
ایران ایر IRA383 چابهار 1400-05-12 11:40 مطابق ساعت باطل شد
لیست  پروازهای ورودی فرودگاه زاهدان
آسمان IRC853 مشهد 1400-05-12 12:35 مطابق ساعت باطل شد
لیست  پروازهای ورودی فرودگاه زاهدان
زاگرس IZG4049 تهران 1400-05-12 20:50 مطابق ساعت طبق برنامه

لیست فرودگاه های داخل کشور

انتخاب کنید: