maraltours

لیست اطلاعات پروازهای خروجی فرودگاه زاهدان:

آخرین بروز رسانی: 09:25 1401/03/04
شرکت هواپیمایی شماره پرواز مقصد تاریخ پرواز ساعت پرواز ساعت واقعی وضعیت
لیست پروازهای خروجی فرودگاه زاهدان
آسمان IRC852 مشهد 1401-03-04 08:50 مطابق ساعت باطل شد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه زاهدان
آسمان IRC851 تهران 1401-03-04 13:35 مطابق ساعت باطل شد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه زاهدان
قشم QSM1247 گرگان 1401-03-04 16:35 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه زاهدان
کاسپین CPN6987 تهران 1401-03-04 17:05 مطابق ساعت باطل شد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه زاهدان
قشم QSM1249 تهران 1401-03-04 22:05 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه زاهدان
ماهان IRM1070 تهران 1401-03-05 05:15 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه زاهدان
آسمان IRC851 تهران 1401-03-05 09:00 مطابق ساعت باطل شد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه زاهدان
ایران ایر IRA382 چابهار 1401-03-05 09:05 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه زاهدان
ایران ایر IRA383 تهران 1401-03-05 12:35 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه زاهدان
آسمان IRC852 مشهد 1401-03-05 15:10 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه زاهدان
کاسپین CPN6923 مشهد 1401-03-05 16:25 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه زاهدان
کاسپین CPN6987 تهران 1401-03-05 21:10 مطابق ساعت طبق برنامه

آدرس فرودگاه شهرزاهدان: استان سیستان و بلوچستان، زاهدان، بلوار شهید مطهری، فرودگاه بین المللی زاهدان

لیست فرودگاه های داخل کشور

انتخاب کنید: