maraltours

لیست اطلاعات پروازهای خروجی فرودگاه زاهدان:

آخرین بروز رسانی: 09:15 1399/11/04
شرکت هواپیمایی شماره پرواز مقصد تاریخ پرواز ساعت پرواز ساعت واقعی وضعیت
لیست پروازهای خروجی فرودگاه زاهدان
معراج MRJ2847 تهران 1399-11-04 06:30 06:40 پرواز كرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه زاهدان
آسمان IRC852 مشهد 1399-11-04 09:30 مطابق ساعت دريافت كارت پرواز
لیست پروازهای خروجی فرودگاه زاهدان
آتا TBZ5622 تهران 1399-11-04 10:00 مطابق ساعت دريافت كارت پرواز
لیست پروازهای خروجی فرودگاه زاهدان
آسمان IRC851 تهران 1399-11-04 13:35 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه زاهدان
قشم QSM1247 گرگان 1399-11-04 16:35 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه زاهدان
زاگرس IZG4104 مشهد 1399-11-04 18:20 مطابق ساعت باطل شد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه زاهدان
زاگرس IZG4048 تهران 1399-11-04 21:40 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه زاهدان
قشم QSM1249 تهران 1399-11-04 22:05 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه زاهدان
آسمان IRC852 مشهد 1399-11-05 08:50 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه زاهدان
ایران ایر IRA382 چابهار 1399-11-05 09:45 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه زاهدان
ایران ایر IRA383 تهران 1399-11-05 13:15 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه زاهدان
آسمان IRC851 تهران 1399-11-05 13:35 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه زاهدان
قشم QSM1287 مشهد 1399-11-05 16:50 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه زاهدان
زاگرس IZG4048 تهران 1399-11-05 22:00 مطابق ساعت طبق برنامه
لیست پروازهای خروجی فرودگاه زاهدان
قشم QSM1249 تهران 1399-11-05 22:00 مطابق ساعت طبق برنامه

لیست فرودگاه های داخل کشور

انتخاب کنید: