maraltours

لیست مراکز دریافت پاسپورت (گذرنامه) شهر خرمشهر

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۳۲۱

تلفن: ۲۴۲۲۴۹۸۸-(۰۶۱) -۲۴۲۲۴۹۸۸ آدرس: خوزستان - خرمشهر - فلکه دروازه خیابان کهنمویی بانک ملی سابق شعبه کهنمویی دفتر پلیس +۱۰ خرمشهر کد پستی: کدپستی: ۶۴۱۶۷۳۳۹۱۶

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۳۲۴

تلفن: ۵۳۵۰۵۲۰۱-(۰۶۱) - آدرس: خوزستان - خرمشهر - خرمشهر خیابان امام رضا روبری بازار بزرگ امام رضا طبقه فوقانی دفتر خانه شماره ۲۲۳ کد پستی: کدپستی: ۶۴۱۴۸۷۳۷۳۶