آب و هوای استان کرمانشاه، شهر کرمانشاه

ایران
7:13
17:12
10:58
پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر کرمانشاه
تا حدودی ابری

C

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر کرمانشاه

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر کرمانشاه

وضعیت باد در شهر کرمانشاه

پیش بینی 10 روز آینده هوای شهر کرمانشاه

آب و هوای استان کرمانشاه، شهر کرمانشاه
آب و هوای استان کرمانشاه، شهر کرمانشاه
آب و هوای استان کرمانشاه، شهر کرمانشاه
آب و هوای استان کرمانشاه، شهر کرمانشاه
آب و هوای استان کرمانشاه، شهر کرمانشاه
آب و هوای استان کرمانشاه، شهر کرمانشاه
آب و هوای استان کرمانشاه، شهر کرمانشاه
آب و هوای استان کرمانشاه، شهر کرمانشاه
آب و هوای استان کرمانشاه، شهر کرمانشاه
آب و هوای استان کرمانشاه، شهر کرمانشاه

درباره آب و هوای شهر کرمانشاه

شهر کرمانشاه دارای آب و هوای معتدل کوهستانی است. در سده چهارم میلادی شهر کرمانشاه که در آن دوران روستای خوش آب و هوایی بود به عنوان دومین اقامتگاه پادشاهی ساسانیان برگزیده شد. در دوران ساسانیان باغ‌های بزرگی در این منطقه ساخته شد و تا مدت‌ها مکان خوش‌گذرانی شاهان ساسانی بوده‌است