لیست اطلاعات پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی :

آخرین بروز رسانی: 04:50
شرکت هواپیمایی شماره پرواز مبدا طبق برنامه زمان واقعی نوار نقاله وضعیت ملاحظات
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
J29005 Baku 00:25 00:12 فرود آمد
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
TK898 Istanbul 00:35 00:35 فرود آمد
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
W5115 Istanbul 00:45 00:44 فرود آمد
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
TK874 Istanbul 00:50 01:02 فرود آمد
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
PS751 KYIV 01:05 01:39 فرود آمد
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
KK1184 Istanbul 03:20 02:58 فرود آمد
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
W5050 Bangkok 03:50 03:14 5 فرود آمد بازرسی گمرک
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
W5082 Kualalumpur 03:30 03:17 4 فرود آمد بازرسی گمرک
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
QR490 Doha 03:35 03:19 6 فرود آمد بازرسی گمرک
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
WY431 Muscat 03:45 03:23 1 فرود آمد بازرسی گمرک
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
XQ5658 Adena 03:55 03:41 2 فرود آمد بازرسی گذرنامه
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
PC512 Istanbul 03:20 03:44 3 فرود آمد بازرسی گذرنامه
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
W5080 Guang Zhou 04:45 03:48 3 فرود آمد بازرسی گذرنامه
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
TK872 Istanbul 03:50 03:53 6 فرود آمد فرود آمد
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
QB2214 Istanbul 04:00 04:04 4 فرود آمد فرود آمد
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
W5070 Delhi 05:20 05:20 2 به موقع
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
TK878 Istanbul 05:35 05:35 5 به موقع
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
W5076 Shanghai 05:00 05:50 1 با تاخیر
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
IR728 Cologne 06:15 06:15 6 به موقع
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
QB2210 Istanbul 07:20 07:20 4 به موقع
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
W51139 Denizli 09:15 09:15 5 به موقع
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
EK971 Dubai 09:40 09:40 6 به موقع
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
QR482 Doha 10:40 10:40 4 به موقع
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
QR920 Duha 10:40 10:40 . لغو پرواز
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
W51102 Kabul 10:45 10:45 5 به موقع
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
W5001T Yazd 12:30 12:30 . لغو پرواز
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
6A111 Yerevan 13:00 13:00 .2 به موقع
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
HH7258 Najaf 13:00 13:00 6 به موقع
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
IA111 Baghdad 13:00 13:00 .1 به موقع
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
G9201 Sharjah 13:50 13:50 3 به موقع
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
W5060 Dubai 14:00 14:00 4 به موقع
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
TK870 Istanbul 14:00 14:00 5 به موقع
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
W5119 Ankara 14:30 14:30 6 به موقع
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
IR659 Dubai 14:35 14:35 4 به موقع
لیست پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی
W5113 Istanbul 15:00 15:00 1 به موقع

جزئیات پرواز با پیامک:

۳۰۰۰۵۱۰۰
مسافرین گرامی جهت سهولت در سفر، می توانید شماره پرواز مدنظر را به سامانه ۳۰۰۰۵۱۰۰ ارسال کنید و جزئیات پرواز آن را دریافت نمایید.
اطلاعات ارائه شده مربوط به

فرودگاه بین المللی امام خمینی

می باشد