maraltours

لیست اطلاعات پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی :

آخرین بروز رسانی: 13:43 1399/05/21
شرکت هواپیمایی شماره پرواز مقصد طبق برنامه زمان واقعی کارت پرواز گیت وضعیت ملاحظات
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
QR491 Doha 05:40 06:04 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
IR711 London 07:10 07:43 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
W5061 Dubai 08:00 09:33 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
IR810 Mumbai 09:45 11:57 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
W5142 Damascus 14:00 14:00 22 به موقع آماده سوار شدن
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
IA112 Baghdad 14:45 14:45 41-47 26 به موقع دریافت کارت پرواز
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
W5071 Delhi 20:30 20:30 61-67 24 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
QR499 Doha 23:40 23:40 51-57,61-67 22 به موقع

جزئیات پرواز با پیامک:

۳۰۰۰۵۱۰۰
مسافرین گرامی جهت سهولت در سفر، می توانید شماره پرواز مدنظر را به سامانه ۳۰۰۰۵۱۰۰ ارسال کنید و جزئیات پرواز آن را دریافت نمایید.