maraltours

لیست اطلاعات پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی :

آخرین بروز رسانی: 05:51 1400/02/03
شرکت هواپیمایی شماره پرواز مقصد طبق برنامه زمان واقعی کارت پرواز گیت وضعیت ملاحظات
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
TK875 Istanbul 03:20 03:20 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
TK7689 Istanbul 04:10 04:32 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
PC513 Istanbul 04:40 04:48 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
EK978 Dubai 05:30 05:31 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
7H9742 Denizli 05:00 05:36 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
QR491 Doha 05:45 05:45 به موقع آماده پرواز
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
FH928 Ghazipasha 07:00 07:00 41-46 11 به موقع دریافت کارت پرواز
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
W5061 Dubai 08:00 08:00 61-68 25 به موقع دریافت کارت پرواز
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
TK879 Istanbul 08:35 08:35 51-58 22 به موقع دریافت کارت پرواز
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
B99700 Istanbul 11:00 11:00 21-28 25 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
6A222 Yerevan 12:00 12:00 31-35 11 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
IR719 Istanbul 12:40 12:40 41-46 21 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
EP512 Istanbul 13:40 13:40 71-74 14 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
IJ4803 Najaf 15:30 15:30 53-56 26 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
HH7215 Muscat 16:00 16:00 21-23 12 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
QR483 Doha 16:10 16:10 61-68 22 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
6Q562 Damascus 17:00 17:00 16-18 14 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
W5114 Istanbul 17:15 17:15 71-74 25 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
IR729 Cologne 18:40 18:40 41-46 21 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
W5071 Delhi 20:30 20:30 71-74 11 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
W5083 Kualalumpur 22:30 22:30 53-56 21 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
V0196 Caracas 23:30 23:30 71-74 11 به موقع
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
QR499 Doha 23:35 23:35 61-68 22 به موقع

جزئیات پرواز با پیامک:

۳۰۰۰۵۱۰۰
مسافرین گرامی جهت سهولت در سفر، می توانید شماره پرواز مدنظر را به سامانه ۳۰۰۰۵۱۰۰ ارسال کنید و جزئیات پرواز آن را دریافت نمایید.