maraltours

لیست اطلاعات پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی :

آخرین بروز رسانی: 21:30 1399/08/05
شرکت هواپیمایی شماره پرواز مقصد طبق برنامه زمان واقعی کارت پرواز گیت وضعیت ملاحظات
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
TK875 Istanbul 01:50 02:01 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
EK978 Dubai 04:30 04:36 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
W5081 Guang Zhou 04:20 04:53 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
QR491 Doha 04:45 05:02 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
IR739 Rome 07:20 07:27 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
W5061 Dubai 08:00 08:00 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
IR733 Paris 09:10 09:15 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
QR483 Doha 12:30 12:23 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
W5114 Istanbul 17:10 17:22 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
IA114 Najaf 20:30 21:14 پرواز کرد
لیست پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی
QR499 Doha 23:20 23:20 51-57,61-67 22 به موقع دریافت کارت پرواز

جزئیات پرواز با پیامک:

۳۰۰۰۵۱۰۰
مسافرین گرامی جهت سهولت در سفر، می توانید شماره پرواز مدنظر را به سامانه ۳۰۰۰۵۱۰۰ ارسال کنید و جزئیات پرواز آن را دریافت نمایید.