وب سایت سفارتخانه های جهان

:
 نام کشوروب سایت سفارتخانه
آذربایجانآذربایجانhttps://azerbaijan.mfa.gov.ir
آفریقای جنوبیآفریقای جنوبیhttps://southafrica.mfa.gov.ir
آلمانآلمانhttps://germany.mfa.gov.ir
اتریشاتریشhttps://austria.mfa.gov.ir
اردناردنhttps://jordan.mfa.gov.ir
ارمنستانارمنستانhttps://armenia.mfa.gov.ir
ازبکستانازبکستانhttps://uzbekistan.mfa.gov.ir
اسپانیااسپانیاhttps://spain.mfa.gov.ir
استرالیااسترالیاhttps://australia.mfa.gov.ir
الجزايرالجزايرhttps://algeria.mfa.gov.ir
امارات متحده عربیامارات متحده عربیhttp://dubai.mfa.ir
امریکاامریکاhttp://newyork.mfa.ir
امریکاامریکاhttp://washington.mfa.ir
اندونزیاندونزیhttps://Indonesia.mfa.gov.ir
انگلستانانگلستانhttps://uk.mfa.gov.ir
اوكرايناوكراينhttps://ukraine.mfa.gov.ir
ایرانایرانhttp://qom.mfa.ir
ایرانایرانhttp://khorasan.mfa.gov.ir
برزیلبرزیلhttps://brazil.mfa.gov.ir
بلژيكبلژيكhttp://www.iranembassy.be
پاكستانپاكستانhttps://pakistan.mfa.gov.ir
پرتغالپرتغالhttps://portugal.mfa.gov.ir
تاجيكستانتاجيكستانhttps://tajikistan.mfa.gov.ir
ترکیهترکیهhttps://turkey.mfa.gov.ir
چینچینhttp://shanghai.mfa.gov.ir
دانمارکدانمارکhttps://denmark.mfa.gov.ir
روسیهروسیهhttps://russia.mfa.gov.ir
رومانيرومانيhttps://romania.mfa.gov.ir
زلاندنوزلاندنوhttps://newzealand.mfa.gov.ir
ژاپنژاپنhttps://japan.mfa.gov.ir
سنگاپورسنگاپورhttp://www.iranembassy-sg.com
سوئدسوئدhttps://sweden.mfa.gov.ir
سوئیسسوئیسhttps://switzerland.mfa.gov.ir
عراقعراقhttp://basra.mfa.ir
فرانسهفرانسهhttps://france.mfa.gov.ir
فنلاندفنلاندhttps://finland.mfa.gov.ir
قطرقطر https://qatar.mfa.gov.ir
لبنانلبنانhttps://lebanon.mfa.gov.ir
مالزیمالزیhttps://malaysia.mfa.gov.ir
مجارستانمجارستانhttps://hungary.mfa.gov.ir
نروژنروژhttps://norway.mfa.gov.ir
هلندهلندhttps://netherlands.mfa.gov.ir
کاناداکاناداhttp://ottawa.mfa.ir
یونانیونانhttps://greece.mfa.gov.ir